Ô tô Xe máy

Bảng giá xe SYM Joyride
Bảng giá xe SYM Joyride
Tiếp Thị Sài Gòn - Bảng giá xe SYM Joyride chính hãng công bố xe SYM Joyride với bộ phun xăng điện tử có giá bán lẻ đề xuất: 28.500.000đ. Xe SYM Joyride với bộ chế hòa khí có giá bán lẻ đề xuất: 23.900.000đ (Giá bán lẻ đã bao gồm VAT, có thể dao động tùy điều kiện địa phương).
Bảng giá xe SYM Passing EFI
Bảng giá xe SYM Passing EFI
Tiếp Thị Sài Gòn - Bảng giá xe SYM Passing EFI chính hãng công bố xe SYM Passing EFI. Giá bán lẻ đề xuất: 26.800.000đ (Giá bán lẻ đã bao gồm VAT, có thể dao động tùy điều kiện từng địa phương).
Bảng giá xe SYM Shark 125 EFI
Bảng giá xe SYM Shark 125 EFI
Tiếp Thị Sài Gòn - Bảng giá xe SYM Shark 125 EFI chinhs hãng công bố giá bán lẻ đề xuất: 44.000.000đ (Giá bán lẻ đã bao gồm VAT, có thể dao động tùy điều kiện từng địa phương).
Bảng giá xe SYM Shark 125
Bảng giá xe SYM Shark 125
Tiếp Thị Sài Gòn - Bảng giá xe SYM Shark 125 chính hãng công bố giá bán lẻ đề xuất: 39.000.000đ (Giá bán lẻ đã bao gồm VAT, có thể dao động tùy điều kiện từng địa phương).
Bảng giá xe SYM Shark 170
Bảng giá xe SYM Shark 170
Tiếp Thị Sài Gòn - Xe SYM Shark 170 – Uy lực vô song. Bảng giá xe SYM Shark 170 chính hãng công bố giá bán lẻ đề xuất: 60.000.000đ (Giá đã bao gồm VAT, có thể dao động tùy điều kiện từng địa phương).
Bảng giá xe Piaggio Zip
Bảng giá xe Piaggio Zip
Tiếp Thị Sài Gòn - Bảng giá xe Piaggio Zip chính hãng công bố giá bán lẻ đề xuất: Zip 100 là 34.000.000đ và Zip 100E3 là 36.000.000đ
Bảng giá xe Piaggio Fly i.e 150cc
Bảng giá xe Piaggio Fly i.e 150cc
Tiếp Thị Sài Gòn - Bảng giá xe Piaggio Fly i.e 150cc chính hãng công bố giá bán lẻ đề xuất: 50.500.000đ
Bảng giá xe Piaggio Fly i.e 125cc
Bảng giá xe Piaggio Fly i.e 125cc
Tiếp Thị Sài Gòn - Bảng giá xe Piaggio Fly i.e 125cc chính hãng công bố giá bán lẻ đề xuất: 41.900.000đ.
Bảng giá xe Piaggio Liberty 3 V i.e 150cc
Bảng giá xe Piaggio Liberty 3 V i.e 150cc
Tiếp Thị Sài Gòn - Bảng giá xe Piaggio Liberty 3 V i.e 150cc chính hãng công bố giá bán lẻ đề xuất: 71.500.000đ.
Bảng giá xe Piaggio Liberty 3 V i.e 125cc
Bảng giá xe Piaggio Liberty 3 V i.e 125cc
Tiếp Thị Sài Gòn - Bảng giá xe Piaggio Liberty 3 V i.e 125cc chính hãng công bố giá bán lẻ đề xuất: 57.500.000đ.
Bảng giá xe Piaggio Beverly i.e
Bảng giá xe Piaggio Beverly i.e
Tiếp Thị Sài Gòn - Bảng giá xe Piaggio Beverly i.e chính hãng công bố giá bán lẻ đề xuất 147.300.000đ.
Bảng báo giá xe Yamaha Lexam vành đúc (mới)
Bảng báo giá xe Yamaha Lexam vành đúc (mới)
Bảng báo giá xe Yamaha Lexam vành đúc (mới) chính hãng công bố giá bán lẻ đề xuất: 26.500.000đ (Đã bao gồm VAT).
Bảng báo giá xe Yamaha Lexam vành nan (mới)
Bảng báo giá xe Yamaha Lexam vành nan (mới)
Bảng báo giá xe Yamaha Lexam vành nan (mới) chính hãng công bố giá bán lẻ đề xuất: 25.000.000đ (Đã bao gồm VAT).
Bảng báo giá xe Yamaha Nouvo LX Limited
Bảng báo giá xe Yamaha Nouvo LX Limited
Tiếp Thị Sài Gòn - Bảng báo giá xe Yamaha Nouvo LX Limited chính hãng công bố giá bán lẻ đề xuất: 34.200.000đ (Đã bao gồm VAT).
Bảng báo giá xe Yamaha Nouvo LX RC
Bảng báo giá xe Yamaha Nouvo LX RC
Bảng báo giá xe Yamaha Nouvo LX RC chính hãng công bố giá bán lẻ đề xuất: 34.200.000đ (Đã bao gồm VAT).
Bảng báo giá xe Yamaha Nouvo LX
Bảng báo giá xe Yamaha Nouvo LX
Tiếp Thị Sài Gòn - Bảng báo giá xe Yamaha Nouvo LX chính hãng công bố giá bán lẻ đề xuất: 33.900.000đ (Đã bao gồm VAT).