Tiếp Thị Sài Gòn
Saigon Marketing online
NEWS  |  TAGS

  • Công nghiệp
  • Kiểm định cần trục quan trọng nhất so với các loại máy móc khác

Kiểm định cần trục quan trọng nhất so với các loại máy móc khác

Nếu phải liệt kê danh sách các loại máy móc luôn được ưu tiên, cũng như cần chú trọng kiểm định, cần trục sẽ luôn nằm ở vị trí đầu. Đây là vấn đề thực tế mà hiện ai cũng có thể nhìn thấy và biết được lý do.Hiện nay nhà nước quy định một số loại máy móc và thiết bị cần được kiểm định. Trong đó kiểm định cần trục là một trong những thứ quan trọng nhất bởi nó được sử dụng nhiều và phổ biến.

Vì sự an toàn của người lao động và để giảm thiểu thực trạng hiện nay khi có quá nhiều vụ tai nạn lao động liên quan đến máy móc và thiết bị nhà nước ta đã có những quy định cụ thể và bắt buộc đối với các loại máy móc giành cho công trường cũng như trong sản xuất và các hộ gia đình nhỏ lẻ. Các loại máy móc và thiết bị này có yêu cầu bắt buộc phải kiểm định là có lý do cụ thể và thích đáng của nó. Bởi các loại máy móc và thiết bị đó có thể gây ra những vụ tai nạn lao động cho con người hoặc dễ làm cho con người khi sử dụng nó sẽ bị thương. Nên các loại máy móc đó yêu cầu bắt buộc là phải được kiểm định an toàn một cách nghiêm túc nhất. Có rất nhiều loại máy móc và thiết bị khác nhau có trong danh mục kiểm định theo quy định của pháp luật.

Trong tất cả các loại máy móc và thiết bị có yêu cầu cần được kiểm định thì kiểm định cần trục là quan trọng nhất. Bởi vì cần trục là một loại máy móc và thiết bị được sử dụng một cách thường xuyên và liên tục. Trong các loại máy móc và thiết bị dùng trong công trường thì hiện nay cần trục chếm đa số và có vai trò quan trọng, không thể thiếu ở công trường xây dựng. Hơn nữa công trường xây dựng là nơi có nhiều công nhân làm việc, công trường là nơi làm việc phức tạp nên cần được kiểm định máy móc nghiêm túc hơn nữa. Nhất là việc kiểm định cần trục. Bởi thực tế hiện nay cho thấy đã có quá nhiều các vụ tai nạn lao động ở công trường đã sảy ra liên quan đến vấn đề cần trục hỏng nên không còn an toàn trong quá trình sử dụng nữa.

Như vậy có thể thấy trong cuộc sống công nghiệp hóa và hiện đại hóa ngày nay máy móc và thiết bị được sử dụng ngày càng nhiều, phổ biến và trở nên quan trọng, không thể thiếu được. Vì vậy để đảm bảo an toàn cho tính mạng của người lao động thì tất cả mọi người cũng như các cấp các ngành cần quan tâm hơn nữa tới vấn đề kiểm định cần trục nói riêng và kiểm định máy móc thiết bị nói chung.