• Công nghiệp
  • Chi phí để thực hiện kiểm định cần trục

Chi phí để thực hiện kiểm định cần trục

Không phải ai cũng sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn cho khâu kiểm định cần trục. Bởi thế mà khi có nhu cầu, người ta buộc phải tìm hiểu kỹ trước thông tin về chi phí, qua đó mà biết phải đưa ra quyết định như thế nào cho hợp lý.

Cần trục là một thiết bị chuyên dụng trong công trường xây dựng nhằm hỗ trợ vận chuyển các nguyên vật liệu xây dựng lên trên cao. Để đảm bảo an toàn cho các công nhân thì các cơ sở sử dụng thường phải kiểm định cần trục thường xuyên.

Mỗi một thiết bị thì có một quá trình kiểm định khác nhau với những mức phí kiểm định cũng khác nhau. Cần trục có chi phí kiểm định tùy thuộc vào trọng tải của mỗi cần trục, dưới đây là chi phí kiểm định cần trục có trọng tải khác nhau.

Cần trục có trọng tải dưới ba tấn thì có giá kiểm định khá rẻ khoảng dưới 700 nghìn. Chi phí kiểm định cần trục có trọng tải từ 3.5 tấn đến 7.0 tấn có giá khoảng 1,2 triệu. tương tự như vậy những cần trục có trọng tải càng lớn thì giá thành mỗi lần kiểm định cần trục đó càng tăng, những cần trục có trọng tải từ 7.5 tấn đến 15 tấn có chi phí là 2,2 triệu. chi phí của cần trục có trọng tải từ 15 tấn đến 30 tấn là 3 triệu. chi phí kiểm định cần trục có trọng tải từ 30 tấn đến 75 tấn là trên 4 triệu. Từ 75 tấn đến 100 tấn có chi phí kiểm định là trên 5 triệu. Cuối cùng chi phí kiểm định 6 triệu là chi phí cho các cần trục có trọng tải trên 100 tấn trở lên.

Bên trên là một số các chi phí mỗi lần kiểm định trên thị trường của mỗi một loại cần trục có mức trọng lượng khác nhau. Như vậy có thể thấy mỗi một cần trục thì lại có nhiều mức trọng tải khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của các cơ sở xây dựng, hoặc các công trình xây dựng nhà cao tầng nên việc kiểm định và chi phí kiểm định cũng được tính theo trọng tải của cần trục để tạo một cái giá cả rõ ràng trên thị trường và tiết kiểm hơn cho các cơ sở sử dụng khi mỗi đợt kiểm định thay vì đưa ra một mức giá cố định cho tất cả các mức trọng tải của cần trục sẽ gây thiệt thòi cho những laoij cần trục có trọng tải thấp.