• Doanh nghiệp
  • Kiểm định an toàn đối với thiết bị áp lực như thế nào?

Kiểm định an toàn đối với thiết bị áp lực như thế nào?

Việc kiểm định an toàn đối với bất cứ thiết bị máy móc nào cũng đòi hỏi một quy trình tiêu chuẩn của nó, và các thiết bị áp lực cũng thế. Đây là một đối tượng đòi hỏi sự kiểm định khắt khe nhất vì tính nguy hiểm của nó trong hoạt động.

Thiết bị áp lực sử dụng trong công nghiệp phải được kiểm định an toàn vì độ nguy hiểm cực kỳ cao của chúng. Vậy quy trình kiểm định thiết bị áp lực được thực hiện như thế nào?

Giống như những quá trình kiểm định thiết bị khác, đầu tiên là kiểm tra lý lịch thiết bị áp lực. Các thiết bị áp lực cần phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có ghi rõ dung tích cũng như áp suất cho phép. Các giấy tờ nếu phù hợp thì sẽ được chuyển đến bước tiếp theo trong quá trình kiểm định an toàn.

Tiếp đến là kiểm tra kỹ thuật bên ngoài. Kiểm tra vị trí lắp đặt, hệ thống chiếu sáng, sàn làm việc, hệ thống an toàn điện, kiểm tra và so sánh thông số ghi trên bình áp lực với thông số trên giấy tờ, kiểm tra các van trên bình, kiểm tra các mối hàn, bề mặt kim loại chịu áp lực và kiểm tra lớp cách nhiệt nếu có. Sau khi kiểm tra không phát hiện hư hỏng hay sự cố gì khác thường thì thiết bị áp lực đó đạt về mặt kỹ thuật bên ngoài.

Sau đó đến việc thực hiện kiểm tra kỹ thuật bên trong. Phải kiểm tra bề mặt chịu áp lực của thiết bị, kiểm tra thành bên trong của thiết bị xem có bị ăn mòn, gỉ sét hay hư hỏng không. Kiểm tra các mối hàn ghép bên trong thiết bị còn chắc không và có bị hở không. Với một số thiết bị áp lực có thiết kế đặc biệt không thể kiểm tra bên trong thì có thể chuyển thành thử thủy lực để xác định các thông số. Nếu không phát hiện các lỗi như ăn mòn, gỉ sét hay biến dạng thì quá trình kiểm định bên trong hoàn thành.

Tiếp theo đến thử nghiệm hoạt động của thiết bị. Có hai loại thử nghiệm đó là thử bền và thử kín. Thử bền là kiểm tra giới hạn áp lực của thiết bị chịu được bao nhiêu con thử kín là kiểm tra các mối ghép xem tình trạng thoát khí ra ngoài bình như thế nào. Nếu kết quả đạt yêu cầu và không quá các giới hạn cho phép thì thiết bị đó hoàn thành kiểm định an toàn và có thể đi vào sử dụng.