• Du lịch
  • Di tích Phôi Phối - Bãi Cọi ở Hà Tĩnh

Di tích Phôi Phối - Bãi Cọi ở Hà Tĩnh

Tiếp Thị Sài Gòn - Bộ VH - TT & DL vừa quyết định xếp hạng di tích Quốc gia đối với 14 di tích thuộc 7 tỉnh, thành phố. Di tích khảo cổ Phôi Phối - Bãi Cọi thuộc huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh cũng vinh dự được xếp hạng trong đợt này.

Các nhà nghiên cứu nghiên cứu các di chỉ khảo cổ tại di tích Phôi Phối - Bãi Cọi

Kết quả nghiên cứu của các đợt khai quật, nghiên cứu vào các năm 1976, 2008, 2010, 2012 đối với di tích này đã cho thấy Di tích khảo cổ học Phôi Phối - Bãi Cọi hội tụ đủ yếu tố của 2 nền văn hóa cổ là văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Đông Sơn. Những kết quả này khẳng định Hà Tĩnh là vùng đệm, là nơi giao thoa của 2 nền văn hóa nổi tiếng thời sơ sử của nước ta.

Những giá trị văn hóa của Di tích khảo cổ học Phôi Phối - Bãi Cọi có giá trị lịch sử đặc biệt, hiện đang thu hút sự quan tâm của các nhà khảo cổ học trong và ngoài nước.