• Du lịch
  • Di tích Chùa Hanh Cù ở Thái Bình

Di tích Chùa Hanh Cù ở Thái Bình

Sài Gòn Tiếp Thị - Chùa Hanh Cù nay thuộc thôn Hanh Cù, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương xưa thuộc làng Đông Trung, phủ Kiến Xương. Làng Động Trung (nay là hai xã Vũ Quý và Vũ Trung) vốn là một làng văn hiến có nhiều đình, đền, chùa ở các thôn. Do việc tiêu thổ trong kháng chiến chống Pháp, các đình, chùa bị tháo rỡ nay hai xã chỉ còn ngôi chùa Hanh Cù còn chùa Đại Ngạn đang được tu bổ.

Hội chùa Hanh Cù mới được khôi phục từ những năm 90 thế kỷ XX và sớm thu hút khách thập phương về trảy hội.

Hàng năm, hội được mở từ 13-15 tháng 2. Ngoài lễ tế, rước kiệu còn có nhiều trò chơi dân gian như: Tôm điếm, chọi gà, đu quay, hát chèo, thả đèn trời.