• Du lịch
  • Di tích lịch sử Phủ Đông Vương ở Ninh Bình

Di tích lịch sử Phủ Đông Vương ở Ninh Bình

Tiếp Thị Sài Gòn - Phủ Đông Vương thuộc thôn Đông Thành thờ Đông Thành Vương, con thứ 2 của Vua Lê Đại Hành; phủ nằm giữa cánh đồng, khung cảnh khá hoang sơ, vắng lặng.

Lê Ngân Tích là con thứ 2 của Lê Đại Hành. Lê Long Thâu mất sớm, ông là con thứ hai đáng lí được lập làm Thái tử.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, bấy giờ người con thứ năm của Lê Hoàn là Lê Long Đĩnh có tham vọng muốn tranh địa vị ấy. Vua Lê Đại Hành cũng muốn cho Lê Long Đĩnh làm thái tử song đình thần cũng khuyên vua Lê không nên bỏ trưởng lập thứ. Vua Lê Đại Hành tuy nghe theo không lập Lê Long Đĩnh, nhưng cũng không nghĩ gì tới ông, mà lại lập người em thứ ba của ông là Lê Long Việt làm thái tử vào tháng giêng năm Giáp Thìn 1004, đồng thời gia phong ông làm Đông Thành Đại vương.

Đến tháng 3 Ất Tỵ 1005, vua Lê Đại Hành mất. Ông cùng với Lê Long Đĩnh và người em thứ chín là Trung Quốc vương Long Kính nổi loạn, đánh nhau suốt tám tháng để tranh ngôi. Bởi thế, mãi đến tháng 10 năm ấy Thái tử Lê Long Việt mới lên ngôi được. Nhưng chỉ ba ngày thì bị Lê Long Đĩnh sai người leo tường vào cung giết đi, rồi tự lập làm vua. Trước tình thế đổ nát đó, Lê Ngân Tích chán nản bỏ trốn. Chẳng bao lâu ông bị người Chiêm ở Thạch Hà giết chết. Quân lính trung thành đem xác ông về chôn ở phía bắc kinh đô Hoa Lư.