Tiếp Thị Sài Gòn
Saigon Marketing online
NEWS  |  TAGS

  • Du lịch
  • Di tích Đền nhà Bà ở Thái Bình

Di tích Đền nhà Bà ở Thái Bình

Tiếp Thị Sài Gòn - Vào thế kỷ thứ III trước CN, tại làng Trúc Phê trước kia nay là khu Trúc Phê - thị trấn Hưng Hoá có hai vợ chồng Hồ Văn Quảng và Phùng Thị Ái sinh được 2 người con là Hồ Thiên Hương và em trai là Hồ Tông.

Hồ Thiên Hương là người mưu trí, gan dạ đánh giặc tài tình, bà đã trở thành một vị tướng tài của vua An Dương Vương và của đất nước Âu Lạc. Bà đã vận động nhân dân làng Trúc Phê ủng hộ lương thực, cơm nắm, bánh dầy, cá kho...đem tiếp tế cho nghĩa quân của Đinh Công Tuấn để đánh giặc. Nhờ có sự giúp đỡ về lương thực và mưu trí đánh giặc tài tình của bà mà nghĩa quân của Đinh Công Tuấn đã thoát khỏi vòng vây của quân giặc. Bà đã được vua An Dương Vương ban thưởng cho một con Bạch Mã.

Sau khi bà viên tịch để chi ân công trạng, và ghi nhớ công lao đánh giặc của bà, nhân dân làng Trúc Phê xây dựng thành đền thờ - Đền Mẫu (hay gọi là Đền Nhà Bà). Vào thời Nhà Lê vua đã sắc phong cho bà là nữ tướng Hồ Thiên Hương.

Trải qua bao năm tháng và thời gian với sự biến thiên của lịch sử và đặc biệt trải qua các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm giải phóng dân tộc, đền Mẫu vẫn được bảo tồn và được nhân dân địa phương bảo vệ, tôn tạo và gìn giữ. Với công lao to lớn của nữ tướng Hồ Thiên Hương trong việc đánh giặc giữ yên bờ cõi biên cương của đất nước, Bộ Văn hoá đã xếp hạng Đền Mẫu là di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia năm 1993.