• Công nghiệp
  • Vai trò của huấn luyện an toàn trong an toàn lao động

Vai trò của huấn luyện an toàn trong an toàn lao động

Vấn đề con người trong bất cứ hoàn cảnh nào luôn là vấn đề được quan tâm đặc biệt. Việc máy móc thay thế sức lao động là một bước tiến quan trọng trong việc cải tiến lực lượng sản xuất.

Tuy nhiên, máy móc không thể nào thay thế hết vai trò của con người chính vì vậy việc huấn luyện con người trong việc sử dụng máy móc thiết bị, an toàn lao động là điều vô cùng cần thiết.

Máy móc, thiết bị công nghiệp ngày càng cải tiến với sự hiện đại và hiệu quả sản xuất tăng lên nhanh chóng, để sử dụng đúng mục đích sản xuất và an toàn là điều hết sức quan trọng đặc biệt là trong sản xuất công nghiệp bởi tính chất nguy hiểm cũng như cường độ làm việc mạnh. Dù là đối với người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hay nhóm trưởng, cán bộ cơ sở có sử dụng máy móc, thiết bị công nghiệp đều cần phải được tham gia khóa học huấn luyện an toàn để nâng cao năng lực nhận biết, xử lý tình huống đúng đắn tạo ra hiệu quả tối đa mà tránh được nhiều nguy cơ và rủi ro.

Đối với mỗi nhóm đối tượng của huấn luyện an toàn lao động đều có những chương trình học cụ thể, theo sát hoạt động thực của họ trong quá trình sản xuất và mỗi nhóm đối tượng đều được cấp các loại chứng nhận, chứng chỉ khác nhau tuy theo chức năng của họ trong cơ sở. Tìm hiểu đúng mong muốn, nguyện vọng cùng với sự giám sát chặt chẽ của pháp luật, các cơ sở đào tạo đều xây dựng đầy đủ chương trình lý thuyết theo quy chuẩn, từng tiết thực hành xác thực nhất với thực tiễn để sau khi tham gia khóa học, học viên sẽ có đầy đủ kiến thức và kỹ năng làm việc, xử lý tình huống đảm bảo an toàn lao động.

Cách thức đào tạo của cơ sở huấn luyện cũng khá linh hoạt cho hoạt động sản xuất của công ty, doanh nghiệp đó là đào tạo tại cơ sở huấn luyện và giảng viên đến tận công ty, tổ chức, doanh nghiệp để tiến hành giảng dạy.

Vừa mang tính quy định, vừa là sự trang bị cần thiết trong quá trình sản xuất, sử dụng máy móc, thiết bị công nghiệp, huấn luyện an toàn có vai trò to lớn không thể phủ nhận.