Tư vấn đóng bảo hiểm xã hội

Khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh cũng như các chế độ khác theo quy định và việc Tư vấn đóng bảo hiểm xã hội sẽ giúp người lao động biết được mình nên chọn phương thức đóng nào là phù hợp nhất và có quyền lợi cao nhất đang là vấn đề mà nhiều người lao động quan tâm.

Hiện nay trên thị trường có dịch vụ bảo hiểm xã hội nếu bạn muốn Tư vấn đóng bảo hiểm xã hội dịch vụ này sẽ tư vấn cho bạn mức đóng mức nào, số tiền là bao nhiêu, thời gian bao lâu để được hưởng quyền lợi cao nhất.

Tư vấn đóng bảo hiểm xã hội

Trước hết phải hiểu vai trò của bảo hiểm chính là một trong những vấn đề được quan tâm đối với người sử dụng lao động và người lao động vì  vấn đề này có sự liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Tùy vào loại hình đóng bảo hiểm xã hội khác nhau mà bạn lựa chọn. Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì bạn có thể đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đối với tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bạn có thể được chọn một trong sáu phương thức đóng như đóng hằng tháng, 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần, đóng một lần cho nhiều năm . Tuy nhiên, nếu bạn muốn đóng một lần cho nhiều  năm về sau thì thời gian đóng sẽ không quá 5 năm một lần. Việc người lao động đóng một lần cho những năm còn thiếu thường áp dụng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Ngoài ra, nếu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được tính theo các hệ số mà nhà nước quy định .Theo vào đó thì đối với người lao động và người sử dụng lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp của nhà nước, việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được tính bao gồm lương và các khoản phụ cấp lương.  Như vậy mức đóng  bảo hiểm xã hội sẽ được tính là toàn bộ thu nhập của người lao động. Nếu bạn lựa chọn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì nó sẽ có nhiều ưu điểm hơn như  việc đóng mức bao nhiêu sẽ tùy vào điều kiện, hoàn cảnh mà có thể lựa chọn phương thức đóng phù hợp, có thời gian đóng lâu đáp ứng được nhu cầu của người lao động hiện nay.

Với việc Tư vấn đóng bảo hiểm xã hội sẽ giúp cho các doanh nghiệp cũng như người lao động có sự lựa chọn phù hợp, thông qua việc tư vấn này người lao động sẽ có cái nhìn cụ thể hơn liên quan đến mức đóng bảo hiểm xã hội và mức hưởng sau này khi tham gia khi lựa chọn phương thức đóng đó.