Tiếp Thị Sài Gòn
Saigon Marketing online
NEWS  |  TAGS

  • Công nghiệp
  • Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất như thế nào?

Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất như thế nào?

Huấn luyện an toàn hóa chất luôn là điều đáng quan tâm của những cơ sở, công ty, doanh nghiệp. Vì thế, hiểu hơn về cách thức huấn luyện như thế nào, đối tượng ra sao là một điều cần thiết.

Thông tư của Bộ Công Thương quy định về huấn luyện an toàn hóa chất đã quy định rõ ràng trách nhiệm của từng đối tượng ở chức vụ khác nhau đối với việc thi hành. Đầu tiên, đối với nhóm người sử dụng lao động thì cần quy định rõ thời gian, địa điểm huấn luyện phù hợp, sau đó lựa chọn ra những người đi huấn luyện an toàn, tiếp theo thông báo kế hoạch huấn luyện và tiến hành kiểm tra trước mấy ngày (tối đa la 7 ngày) lên Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Rồi tổ chức huấn luyện như dự định, sau kỳ huấn luyện an toàn thì đề nghị Sở Công Thương kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận an toàn hóa chất cho những người có tham gia kỳ huấn luyện. Còn đối với những người thuộc nhóm quản lý thì sẽ do Sở Công Thương trực tiếp tổ chức huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận an toàn.

Đối với những người được lựa chọn huấn luyện thì phải có bằng cấp từ trình độ đại học trở lên và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong việc an toàn hóa chất. Bên cạnh đó, Bộ cũng có chỉ thị cụ thể về thời gian và hình thức huấn luyện trong Thông tư. Trong kỳ huấn luyện lần đầu, đối với những người là cán bộ quản lý thì thời gian huấn luyện tối đa là 12 giờ bao gồm cả giờ kiểm tra theo quy định; còn với những người lao động mới được nhận vào làm việc thì thời gian huấn luyện tối đa là 16 giờ bao gồm cả thời gian kiểm tra trong đó. Sau lần huấn luyện lần đầu, sẽ là kỳ huấn luyện định kỳ, thời gian được quy định định kỳ là 2 năm/ 1 lần và mỗi lần huấn luyện sẽ bằng một nửa thời gian kỳ đầu. Riêng đối với trường hợp có sự thay đổi vật chất hay những loại hóa chất mới được nhập về, hoặc những người lao động nghỉ quá 6 tháng thì sẽ được tham gia kỳ huấn luyện lại với thời gian tối đa là 12 tiếng. Mọi chi phí khi huấn luyện an toàn hóa chất sẽ do cơ sở, doanh nghiệp chi trả.