• Công nghiệp
  • Thực hiện kiểm định đối với nhiều loại cần trục

Thực hiện kiểm định đối với nhiều loại cần trục

Danh sách các thiết bị, máy móc cần tiến hành kiểm định theo quy định, trong đó bao gồm các loại cầu trục đang được sử dụng ở các nhà máy, công trường xây dựng, buộc đơn vị sử dụng phải tuân thủ.

Rất nhiều loại cần trục nằm trong danh mục kiểm định an toàn bắt buộc của nhà nước được quy định tại thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/03/2014 gồm cần trục bánh hơi, cần trục bánh xích, cần trục ô tô, cần trục đường sắt, cần trục tháp và cần trục chân đế.

Có rất nhiều loại máy móc, thiết bị gây mất an toàn cho người lao động khi tham gia thi công, xây dựng. Các loại máy móc thiết bị này nếu không đủ điều kiện an toàn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Nhà nước đã ban hành danh mục bao gồm tất cả các loại máy móc thiết bị bắt buộc phải kiểm định an toàn. Cần trục là một trong những máy móc, thiết bị đó. Có thể nói cần trục cũng là một trong những loại máy móc hiện đại, có giá trị cao, có tầm ảnh hưởng quan trọng trong việc thi công các công trình. Nhưng cũng phải nói nhiều vụ tai nạn đã xảy ra với cần trục gây ra các hậu quả nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng của con người.

Tại thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/03/2014 của Bộ lao động thương binh và xã hội, nhiều loại cần trục đã nằm trong danh mục kiểm định an toàn bắt buộc gồm cần trục bánh hơi, cần trục bánh xích, cần trục ô tô, cần trục đường sắt, cần trục tháp và cần trục chân đế. Sau khi thông tu này được ban hành thì tất cả các loại cần trục được liệt kê phải được kiểm định đầy đủ. Các cơ quan chức năng và các đơn vị trực tiếp sử dụng các máy móc, thiết bị này phải nghiêm túc thực hiện.

Kiểm định cần trục là yêu cầu bắt buộc. Và đã là bắt buộc thì phải thực hiện trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào trên địa bàn lãnh thổ Việt Nam. Nếu các đơn vị có sở hữu và sử dụng cần trục thì phải thực hiện các quy định kiểm định cần trục bắt buộc. Cần trục phải được kiểm định lần đầu và kiểm định định kỳ để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Việc kiểm định lần đầu được làm bài bản và kiểm định định kỳ cũng phải thực hiện cẩn thận vì sau một quá trình sử dụng máy móc thiết bị có thể mất độ an toàn, gây nguy hiểm cho người lao động.