• Doanh nghiệp
  • Thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Hiện nay, nếu muốn làm thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ được tốt nhất thì bạn cần phải lưu ý đến rất nhiều vấn đề khác nhau, đặc biệt là giấy tờ và thủ tục để có thể giúp cho việc thành lập này được thông qua một cách nhanh chóng nhất.

Có rất nhiều lý do để khi thành lập doanh nghiệp mọi người lựa chọn tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, lý do chính vẫn là dịch vụ này có các chuyên viên trình độ cao, có thể giúp hoàn thành các thủ tục một cách nhanh chóng và đảm bảo các thủ tục được chính xác nhất.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Nếu bạn muốn thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ thì ít nhất là bạn phải biết được khái niệm của loại hình doanh nghiệp này là gì? Thực tế thì doanh nghiệp khoa học công nghệ chính là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh và sản xuất các dịch vụ khoa học và công nghệ để có thể tạo nên các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học đó.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ:

- Thứ nhất là giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

- Thứ hai là hồ sơ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Thứ ba là thông tin cụ thể về dự án sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp thực hiện sau khi thành lập.

Một điều mà bạn cần lưu ý khi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ chính là bản dự án được đề xuất trong hồ sơ đăng ký cần phải được thuyết minh rõ các sản phẩm hay hàng hóa mà doanh nghiệp dự kiến sẽ sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, hồ sơ phải có các văn bản xác nhận quyền sử dụng hợp pháp các kết quả khoa học công nghệ được ứng dụng trong việc sản xuất kinh doanh đó.

Nếu hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ là do tổ chức đứng tên thì phải kèm theo bản quyết định của cơ quan chức năng có thầm quyền đối với việc phê duyệt Đề án mà doanh nghiệp đề xuất ra.

Trình tự làm thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

- Hồ sơ được gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

- Sau khi nhận được hồ sơ, trong thời gian 30 ngày, cơ quan chức năng sẽ xem xét và thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan chức năng sẽ cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nếu không hợp lệ thì cơ quan chức năng sẽ thông báo đến doanh nghiệp và nêu rõ lý do để doanh nghiệp được biết.

Trên đây là những thông tin mà bạn cần biết khi muốn làm thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ .Chúng tôi hy vọng là bạn có thể nắm bắt thông tin một cách cụ thể để có sự chuẩn bị tốt nhất.