Tiếp thị Sài Gòn

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS

Thủ tục thành lập chi nhánh ở tỉnh khác

Thủ tục thành lập chi nhánh ở tỉnh khác được pháp luật quy định như thế nào, doanh nghiệp cần đáp ứng những điều kiện gì là câu hỏi chung được nhiều nhà đầu tư đưa ra khi quyết định thành lập chi nhánh ở tỉnh khác.

Thành lập chi nhánh ở tỉnh khác với mục đích mở rộng thị trường là một bước tiến rất quan trọng của doanh nghiệp. Thủ tục thành lập chi nhánh ở tỉnh khác phải tuân tủ những quy định của pháp luật.

Trước tiên, doanh nghiệp cần thông báo về việc lập chi nhánh tới phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi mà doanh nghiệp định đặt chi nhánh trong thời gian bảy ngày làm việc, từ khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận cho phép hoạt động chi nhánh nhằm bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh để hoàn thành thủ tục xin giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp ở tỉnh khác không thể thiếu bộ hồ sơ bao gồm những loại giấy tờ, văn bản theo quy định của pháp luật để gửi đến cơ quan chức năng chờ xét duyệt. Sau thời gian được ghi trong giấy hẹn, doanh nghiệp sẽ nhận được kết quả về việc thành lập doanh nghiệp giá rẻ.

Tuy rằng thành lập doanh nghiệp chưa phát triển lắp ở các tỉnh nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ về giấy tờ và tư vấn sao cho bạn có thể hoàn thiện nhanh nhất các thủ tục.