Trang chủ »

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng
(Ngày đăng: 16-02-2016 23:39:30)
Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng giúp bạn thực hiện các thủ tục một cách nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và giảm bớt thủ tục nhưng cũng cần lưu ý vài điều.

Nếu bạn muốn thành lập doanh nghiệp nhưng lại không có nhiều thời gian cho việc làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp. Bạn có thể đến với dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được tư vấn thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng.

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng:

Bước 1: Người thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký điện tử qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp

Bước 2: trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử, chủ doanh nghiệp hoặc người đăng ký sẽ nhận được kết quả từ phòng đăng ký kinh doanh.

Bước 3: trường hợp chưa có chữ ký điện tử thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên vào giấy xác nhận nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: sau 5 ngày kể từ ngày doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử, người thành lập doanh nghiệp đến phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp.