• Công nghiệp
  • Thời gian áp dụng kiểm định nồi hơi công nghiệp

Thời gian áp dụng kiểm định nồi hơi công nghiệp

Kiểm định cho nồi hơi công nghiệp luôn được quy định rất chặt chẽ trong khoảng thời gian rõ ràng, đơn vị sử dụng cần phải tuân thủ, nó vừa đảm bảo một môi trường làm việc an toàn, vừa tránh sự dòm ngó của Cơ quan quản lý.

Dù đã được quy định rõ ràng về trường hợp kiểm định và thời gian kiểm định nồi hơi trong công nghiệp, tuy nhiên trong quá trình hoạt động nhiều khi nồi hơi xảy ra những sự cố không mong muốn hoặc do bên an toàn lao động nghi ngờ về những dụng cụ lao động nồi hơi không tốt, do vậy phải áp dụng kiểm định lại.

Với một nồi hơi hoạy động bình thường , đi vào hoạt động tốt, thời gian ngắn là dưới mười hai năm. Trong sản xuất chưa từng mắc nỗi nào và không bị nghi ngờ rò rỉ hơi, áp xuất thay đổi hay lượng làm việc không tốt thì thời gian quy định kiểm định nồi hơi là hai năm một lần. Với những trường hợp nồi hơi sử dụng với tuổi thọ lớn hơn mười hai năm hoặc trong thời gian sử dụng đã xảy ra những tình huống bị nghi ngờ có rò rỉ, mối hàn bị tung bật hay áp xuất trong nồi tăng lên giảm xuống thất thường thì sẽ kiểm định một năm một lần.

Trong quá trình làm việc nồi hơi có biểu hiện thất thường, người lao động nghi ngờ về độ an toàn trong lao động của mình khi làm việc với nồi hơi cao thì cũng có thể ngừng hoạt động tất cả hệ thống nồi hơi và tiến hành kiểm định nồi hơi theo yêu cầu và ý kiến của doanh nghiệp. Với những trường hợp bị bên thanh tra của bộ an toàn lao đông và xã hội nghi ngờ và kiểm tra đột xuất tại cơ sở làm việc thì doanh nghiệp cũng phải dừng hoạt động và thực hiện các yêu cầu của thanh tra.

Khi rút ngắn thời gian kiểm định thì những kiểm định viên phải nêu rõ lý do nghi ngờ tại sao cần kiểm định, không được nói chung chung, không được có lý do không chính đáng, việc thể hiện lý do phải thông qua văn bản như biên bản, yêu cầu, ý kiến…. khi có sự thống nhất và đồng quan điểm thông qua báo cáo có kết quả mới được bắt tay vào kiểm định nồi hơi, tránh trường hợp tự ý xâm phạm đến tài sản của doanh nghiệp. Ngoài những trường hợp trên thì phải áp dụng đúng thời gian kiểm định nồi hơi.