Thành lập doanh nghiệp tư nhân có lợi gì?

Việc thành lập doanh nghiệp tư nhân có lợi gì ? khi thành lập doanh nghiệp tư nhân xong thì những lợi ích và bất lợi của một doanh nghiệp tư nhân so với doanh nghiệp ngoài tư hân khá như thế nào ?

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp được thành lập bởi một cá nhân, một chủ thể làm chủ. Người này sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và nghĩa vụ sau khi đăng kí thành lập doanh nghiệp. Đây là một loại hình doanh nghiệp khá phổ biến với lợi ích rất cao nhưng rủi ro cũng khá nhiều. Việc xem xét thành lập doanh nghiệp tư nhân có lợi gì sẽ giúp bạn chọn lựa loại hình kinh doanh phù hợp với bản thân.

Đầu tiên, khi nói về lợi ích của việc thành lập doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định mọi việc liên quan tới doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp tư nhân có quyền quyết định nhanh các vấn đề xảy ra và có thể tự mình giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Thứ hai, trong những lợi ích của doanh nghiệp tư nhân và cũng là nhược điểm của nó là phạm vi bị chịu trách nhiệm. Người ta nói quyền lời luôn đi cùng với trách nhiệm. Và với việc thành lập doanh nghiệp tư nhận bạn sẽ bị chịu trách nhiệm vô hạn với tất cả những quyết định do mình đưa ra. Vì thế lợi ích của việc thành lập doanh nghiệp là giúp tạo được lòng tin cho các đối tác của họ.

Có thể tóm tắt lại các điểm lợi ích khi đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân như sau:

- Do chỉ có một cá nhân làm chủ nên chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền chủ động hoàn toàn trong việc quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp tư nhân ít bị ràng buộc bởi quy định pháp luật do chế độ trách nhiệm vô hạn như một sự đảm bảo cho đối tác kinh doanh cũng như các tổ chức tín dụng hợp tác với doanh nghiệp rồi.

- Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp tư nhân đơn giản, gọn nhẹ.

- Chế độ trách nhiệm vô hạn tạo ra sự tin tưởng cho đối tác và khách hàng của doanh nghiệp tư nhân, thu hút hợp tác kinh doanh.

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp