Thành lập doanh nghiệp mới

Trong bối cảnh kinh tế phát triển, các công ty dịch vụ, doanh nghiệp đang trên đà chiếm tỉ lệ lớn trên thị trường Việt Nam thì thành lập doanh nghiệp mới đang được quan tâm nhiều nhất.

Thành lập doanh nghiệp mới

Kê khai thuế môn bài là công việc đầu tiên khi thành lập doanh nghiệp mới cần phải làm.Đây là loại thuế được nộp khi doanh nghiệp mới có hoạt động kinh doanh. Theo quy định của  pháp luật thì việc kê khai thuế môn bài được tính chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động. Nếu sau khi thành lập mà doanh nghiệp chưa phát sinh các hoạt động sản xuất phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tiếp theo doanh nghiệp cần làm là đi khai thuế GTGT: Doanh nghiệp sau khi thành lập nếu tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì gửi thông báo về việc tính thuế theo phương pháp khấu trừ tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp công ty này còn nếu thành lập doanh nghiệp mới nếu không tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì có thể áp dụng phương pháp tính trực tiếp.

Việc thứ ba cần làm ngay đó là hóa đơn: Tùy theo từng điều kiện khác nhau của doanh nghiệp mà được lựa chọn việc in hóa đơn hay đặt mua hóa đơn theo quy định của pháp luật.Sau khi có hóa đơn thì doanh nghiệp phải thực hiện thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng tối thiểu là 5 ngày. Kể từ ngày thông báo phát hành hóa đơn. Doanh nghiệp cần lưu ý là cần phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo hàng quý, chậm nhất là ngày 30 quý sau.

Sau khi doanh nghiệp có hóa đơn thì phải thực hiện thủ tục mở tài khoản ngân hàng.Bởi theo quy định của pháp luật thì đối với các hóa đơn mua vào có mức 20 triệu trở lên phải chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế GTGT và phí tính thuế TNDN. Như vậy, việc mở tài khoản ngân hàng sẽ giúp doanh nghiệp mới thành lập đam3 bảo được quyền lợi của mình trong hoạt động kinh doanh.

Ký hợp đồng lao động và BHXH là công việc tiếp theo mà doanh nghiệp cần thực hiện. Nếu doanh nghiệp ký hợp đồng với người lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên thì kế toán của công ty phải liên hệ với cơ quan BHXH để làm các thủ tục cần thiết để đóng BHXH cho người lao động theo đúng quy định về việc sử dụng lao động.

Những việc cần làm khi thành lập doanh nghiệp mới là một trong những vấn để mà doanh nghiệp cần quan tâm và lưu ý  thực hiện cho đúng để có thể đảm bảo việc thành lập được thuận lợi.

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp