• Doanh nghiệp
  • Thành lập doanh nghiệp đấu giá tại Việt Nam

Thành lập doanh nghiệp đấu giá tại Việt Nam

Tại Việt Nam thành lập một doanh nghiệp đấu giá cần những điều kiện gì và hồ sơ thủ tục như thế nào cũng như có những ràng buộc pháp lí gì về lĩnh vực kinh doanh này.

Thành lập doanh nghiệp đấu giá

Muốn thành lập doanh nghiệp đấu giá tại Việt Nam ngoài việc đáp ứng các điều kiện thành lập doanh nghiệp phù hợp với loại hình doanh nghiệp đã được lựa chọn theo Luật doanh nghiệp 2015 thì các doanh nghiệp đấu giá còn phải thõa mãn thêm một số điều kiện sau:

Về điều kiện thành lập:

Được quy định rõ ràng và cụ thể tại khoản 2 và khoản 3 điều 16 tại nghị định 17/2010/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 04/03/2010 về vấn đề xoay quanh các doanh nghiệp đấu giá tại Việt Nam.

- Doanh nghiệp đã được thành lập theo đúng quy định của pháp luật.

- Doanh nghiệp phải có người đại diện của doanh nghiệp đấu giá theo đúng quy định của pháp luật phải là đấu giá viên.

- Có trụ sở, cơ sở vật chất cũng như các trang thiết bị phải phục vụ hiệu quả cho hoạt động đấu giá.

Hồ sơ đang kí thành lập doanh nghiệp đấu giá.

Một bộ hồ sơ đăng kí thành lập doanh nghiệp đấu giá bao gồm:

- Đơn đăng kí kinh doanh.

- Bảng điều lệ doanh nghiệp.

- Danh sách các thành viên sáng lập doanh nghiệp.

-Bảng sao giấy chứng minh nhân dân và hộ chiếu.

Trình tự để đăng kí thành lập doanh nghiệp đấu giá

- Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ tại phòng đang kí kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa phương mà doanh nghiệp đấu giá đặt trụ sở.

- Nếu hồ sơ thành lập doanh nghiệp đấu giá sau khi đã được phòng đăng kí kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư xem xét và không có bất cứ vấn đề gì thì sẽ được cấp giấy chứng nhận kinh doanh. Ngược lạo nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì doanh nghiệp sẽ nhận được văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung cũng như cách thức sủa đổi, bổ sung bằng văn bản từ phòng đăng kí kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Doanh nghiệp đấu giá còn phải nộp hồ sơ xin cấp thẻ đấu giá viên và doanh nghiệp cũng phải có đấu giá viên được cấp thẻ thì mới tiến hành đăng kí kinh doanh cũng như yêu cầu thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh.

- Cơ quan chịu trách nhiệm chính cấp giấy phép cho việc thành lập doanh nghiệp đấu giá tại Việt Nam là sở kế hoạch và đầu tư.

- Thời hạn giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp là 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ.

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp