Thành lập doanh nghiệp cổ phần

Việc Thành lập doanh nghiệp cổ phần đang trở nên thịnh hành trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư khi lựa chọn loại hình này vẫn không biết ưu điểm và nhược điểm vốn có của nó như thế nào để có phương hướng và lựa chọn kinh doanh hiệu quả.

Thành lập doanh nghiệp cổ phần là thành lập một thể chế kinh doanh tồn tại và phát triển từ việc góp vốn của các thành viên sáng lập công ty. Số vốn điều lệ trong doanh nghiệp sẽ được chia  thành các phần nhỏ gọi là cổ phần và thành viên nắm giữ cổ phần được gọi là cổ đông.

Thành lập doanh nghiệp cổ phần

Để thành lập doanh nghiệp cổ phần thì doanh nghiệp đó phải đáp ứng được các điều kiện về chủ thể sáng lập công ty tối thiểu từ 03 thành viên trở lên, đáp ứng về ngành nghề kinh doanh, về trụ sở chính của công ty, về vốn điều lệ và vốn pháp định của công ty. Tất cả những điều kiện này doanh nghiệp phải đảm bảo theo đúng quy định mà pháp luật ban hành thì mới có thể thành lập doanh nghiệp cổ phần .

Bên cạnh đó, khi thành lập doanh nghiệp cổ phần , doanh nghiệp sẽ có những ưu điểm như sau:

- Mỗi cổ đông sẽ có trách nhiệm tương ứng với số cổ phần mình nắm giữ, cổ phần càng lớn thì trách nhiệm và quyền hạn càng cao.

- Khi thành lập doanh nghiệp cổ phần sẽ có nhiều cơ hội mở rộng quy mô của doanh nghiệp khi việc góp vốn vào doanh nghiệp nhiều hơn.

- Khi muốn thay đổi lĩnh vực kinh doanh, cổ đông chỉ cần thực hiện công việc mua bán , chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.

- Doanh nghiệp cổ phần là doanh nghiệp hoạt động mang tính độc lập về mặt quản lý và sở hữu nên hiệu quả hinh doanh sẽ cao hơn nhiều so với các loại hình doanh nghiệp khác.

Mặt khác, việc thành lập doanh nghiệp cổ phần cũng có một số nhược điểm mà doanh nghiệp cần lưu ý:

- Mức thuế của loại hình doanh nghiệp cổ phần sẽ cao hơn so với các loại hình khác vì bên cạnh thuế công ty còn có ngân sách nhà nước và thuế thu nhập bổ sung của các cổ đông.

- Khi thành lập doanh nghiệp sẽ phải chịu chi phí thành lập cao.

- Khi có nhiều cổ đông thì khả năng bảo mật thông tin của doanh nghiệp sẽ bị hạn chế.

- Nếu muốn thay đổi loại hình kinh doanh sẽ khó khăn hơn bởi quyền quyết định không phải ở một người mà cần có sự thống nhất hoặc đa số cổ đông trong doanh nghiệp.

Như vậy, thành lập doanh nghiệp cổ phần sẽ có những ưu điểm và hạn chế riêng của nó. Chính vì vậy, các nhà đầu tư cần xem xét kỹ trước khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp này để tránh những rắc rối về sau. 

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp