Thành Lập Công Ty Luật Như Thế Nào

Nhiều cá nhân, tổ chức vẫn còn băn khoăn không biết việc thành lập công ty luật như thế nào là hợp pháp khi quy định của pháp luật Việt Nam đang có nhiều điều khoản chồng chéo lẫn nhau.

Thành lập công ty luật như thế nào và cần những giấy tờ, hồ sơ gì đã được  dịch vụ thành lập doanh nghiệp thực hiện trọn gói và rất nhanh chóng, mang lại sự hài lòng cho nhiều doanh nghiệp. Chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề thành lập công ty luật ngay sau đây nhé.

Để thành lập công ty luật như thế nào cho đảm  tính hợp pháp và được sự chứng nhận  của cơ quan chức năng là điều không hề đơn giản. Trước hết, các cá nhân, tổ chức phải nắm được điều kiện để thành lập công ty luật bao gồm những yếu tố sau :

-    Cá nhân đứng ra thành lập công ty luật phải có bằng luật sư và có thời gian công tác hoặc hoạt động cá nhân tối thiểu 02 năm tại các cơ quan tổ chức  liên quan tới Luật.

-    Mỗi một luật sự chỉ được tham gia một tổ chức về ngành luật và phải có địa chỉ, trụ sở làm việc.

-     Khi có giấy chứng nhận hoạt động thì luật sự đứng ra thành lập công ty phải gia nhập vào Đoàn luật sự hành nghề luật sư trong vòng 30 ngày.

Khi nhận thấy đủ điều kiện thành lập công ty thì cá nhân, tổ chức phải hoàn tất cá thủ tục theo đúng trình tự thành lập công ty luật như thế nào cho đúng luật.

Các cá nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký thành lập công ty luật tại Sở Tư Pháp ở địa phương  có Đoàn luật sư của Giám đốc hoặc Trưởng Phòng là thành viên. Nếu trường hợp công ty luật do nhiều luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng thành lập thì tiến hành đăng ký hoạt động tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.

 Để việc đăng ký hoạt động công ty luật được thuận tiện và hợp pháp thì công ty trách nhiệm hữu hạn phải có ít nhất 01hoặc bao nhiêu thành viên trong công ty (tùy vào số lượng đăng ký là một thành viên hay nhiều thành viên) có thẻ luật sư.

Hồ sơ đăng ký hoạt động phải được chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau :

-      Mẫu giấy đề nghị đăng ký hoạt động công ty luật theo đúng quy định của Pháp luật.

-      Bản dự thảo các điều lệ của công ty có chữ lý của Giám đốc và các thành viên sáng lập công ty.

-      Chứng chỉ hành nghề luật sư và thẻ luật sư của người đại diện hoặc thành viên tham gia sáng lập công ty. Tất cả giấy tờ phải được photo công chứng.

-      Những giấy tờ chứng mình tính hợp pháp và tính sở hữu của trụ sở công ty.

Như vậy, việc thành lập công ty luật như thế nào cho đúng với quy định của pháp luật không hẳn là điều đơn giản. Các cá nhân, tổ chức cần đảm bảo các điều kiện cũng như thủ tục hồ sơ hợp lệ để việc đăng ký hoạt động được cơ quan chức năng thông qua một cách nhanh chóng.