• Công nghiệp
  • Tăng cường kiểm định cần trục trong khi hoạt động

Tăng cường kiểm định cần trục trong khi hoạt động

Đi kèm theo những quy định đã có sẵn lâu nay, các khuyến cáo cho việc kiểm định cần trục đang được Cơ quan chức năng đưa ra với nhiều doanh nghiệp, tăng cường thực hiện để chắc rằng thiết bị sẽ luôn vận hành hiệu quả.

Trong các cuộc họp gần đây những nhà chức trách và có thẩm quyền đã nêu lên những vấn đề xảy gia trong thời gian qua dặc biệt là những sự cố về cần trục trong thời qua là rất nhiều làm ảnh hưởng đến an toàn con người. Vì vậy mà cần tăng cường quản lý cần trục trong lúc hoạt động.

Nhằm chắc chắc rằng có có tai nạn xảy ra và đảm bảo các công trình luông được hoạt động bình thường chúng ta cần quản lý chúng và thực hiện việc kiểm định cần trục trong quá trình hoạt động một cách sát sao. Phải thực hiện việc quản lý như nào mới đúng. Trước khi đưa vào hoạt động phải được sự chấp thuận của nhà nước về những ý định và thiết bị lắp đặt thiết bị cần trục như những tiêu chí hay cách lắp đặt đảm bao an toàn. Cung cấp tất cả những thông tin liên quan đến việc sử dụng cần trục một cách chính xác tránh gian lận trong việc kê khai thông tin.

Phải đề ra được những quy trình sử dụng và vận hành hợp lý với công việc và trong những điều kiện thời tiết bất thường xảy ra. Ví dụ như đang trong thời gian thi công bất ngờ có gió hoặc đặc biệt là những cơn bão đổ bộ vào do những chiếc cần trục qua cao nên dẫn đến tình trạng dễ bị gió tạt nên trong khi thiết kế cũng phải xem hướng gió và cách cản gió để tránh đổ hoặc là có thể tháo dỡ. Tuy nó mất thời gian nhưng mà đảm bảo vừa về tính mạng và tài chính khi bị hỏng hóc.

Những người chủ đầu tư cũng phải tham gia những lớp huấn luyện về an toàn, hay những cách khắc phục và lắp đặt cần trục. Sát sao với những người thực hiện và có trách nhiệm trực tiếp trong việc thực hiện. Củng cố tư tưởng cho những người thực hiện trực tiếp và trách phạt những cá nhân vi phạm. Mà trước khi đưa vào hoạt động cũng phải thực hiện việc kiểm định cần trục lần đầu để đảm bảo rằng trước khi đưa vào hoạt động được bảo đảm và kiểm định hằng ngày cũng như kiểm định định kỳ, kiểm định hàng năm để lúc nào cũng chắc chắn rằng nó đảm bảo và không xảy ra sự cố.