Tiếp Thị Sài Gòn
Saigon Marketing online
NEWS  |  TAGS

Tại sao phải huấn luyện an toàn lao động

Trong quá trình lao động thường có rất nhiều rủi ro khác nhau xảy ra. Khi các rủi ro xảy ra đều để lại những hậu quả khó lường. Nhiều người cho rằng không cần thiết phải tham gia khóa huấn luyện an toàn vì mất thời gian mà rủi ro vẫn cứ xảy ra. Pháp luật thì quy định phải tham gia, tại sao lại như vậy?

Việc tham gia khóa huấn luyện an toàn lao động không phải để làm rủi ro không xảy ra mà mục đích của nó là giảm thiểu các rủi ro xảy ra ở mức thấp nhất cho hậu quả nhẹ nhất. Thông qua khóa huấn luyện để người lao động có thể nắm được các quyền và nghĩa vụ chấp hành đúng quy định về an toàn lao động. Từ đó, khi có tai nạn không may xảy ra, người lao động có thể tự lên tiếng đòi quyền lợi cho mình. Về phía người sử dụng lao động, sẽ biết phải chấp hành đúng theo các văn bản về an toàn của pháp luật, có biện pháp xử lý phù hợp với các tai tạn, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Một điều nữa mà nhất định chúng ta phải tham gia khóa huấn luyện an toàn là các kiến thức sẽ góp phần không nhỏ trong việc giảm thiểu các rủi ro. Các kiến thức bao gồm các khái niệm về an toàn, rủi ro, các nguyên nhân có thể khiến tai nạn xảy ra. Ví dụ như khi làm việc ở công trường tai nạn chủ yếu là rơi giàn giáo, sập công trình,..Từ đó người lao động sẽ phải cận thận và phải tự biết bảo vệ mình. Với người sử dụng lao động sẽ được học về cách phải kiểm tra các loại máy móc, trang thiết bị xem có vấn đề gì xảy ra không trước khi đưa vào sử dụng. Ngoài ra khóa huấn luyện an toàn còn dạy cách xử lý khi có sự cố xảy ra như: sơ cứu cho người gặp nạn, gọi cấp cứu ngay với trường hợp nặng, có chính sách phù hợp cho người gặp nạn... Nói chung khóa huấn luyện là để cảnh giác mọi người trước các rủi ro và hơn hết là để bảo vê quyền lợi cho người lao động.