• Doanh nghiệp
  • Tại sao cần kiểm định an toàn các thiết bị?

Tại sao cần kiểm định an toàn các thiết bị?

Kiểm định an toàn các thiết bị, máy móc trong lao động là điều cần thiết để chúng ta có thể hạn chế những vấn đề xảy ra trong quá trình sử dụng. Giảm thiểu tai nạn lao động và đảm bảo an toàn hơn cho người lao động trong môi trường làm việc của họ.

Việc kiểm định an toàn các thiết bị chuyên dùng trong cuộc sống cũng như các ngành nghề là một điều quan trọng trong thời buổi hiện nay. Dù nói vậy, nhưng những nguyên nhân phải kiểm định là gì?

An toàn luôn được xem là trên hết trong mọi công việc. Việc kiểm định an toàn các thiết bị cũng nhằm mục đích này đây. Lý do phải tiến hành kiểm định an toàn cho các thiết bị điện phải đến đầu tiên là do qui định của nhà nước nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân Việt Nam. Nguyên nhân tiếp theo là do đa số các thiết bị đều có khả năng cháy nổ, nguy cơ gây ra tai nạn lao động là vô cùng cao. Bởi vì mợi thứ không có gì là tuyệt đối nên phải tiến hành kiểm định, bảo trì định kỳ để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra. Đa phần các thiết bị được sử dụng khá là rộng rãi trong các nhà máy, xí nghiệp nên khi xảy ra sự cố sự ảnh hưởng đến con người và vật chất là rất cao. Phòng cháy hơn nhiều so với chữa cháy, nên việc kiểm định an toàn là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp. Thêm vào đó, quá trình kiểm định sẽ cho thấy được sự xuống cấp, hư hỏng của thiết bị, từ đó dễ dàng cho việc sửa chữa, bảo trì hay thay thế hơn. Đối với một công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp thì sự cống hiến của các nhân viên là vô cùng quan trọng đảm bảo phần lớn cho sự thịnh suy của nó. Do đó, việc kiểm định an toàn sẽ tạo được sự tin tưởng cho nhân viên và công nhân, công suất làm việc của họ theo đó cũng cao hơn.

Còn về phần những thiết bị nào cần tiến hành kiểm định an toàn thì đều nằm trong Thông tư 32 của Bộ Lao động thương binh xã hội. Ở thông tư này, mọi điều cần biết về các thiết bị đều được nêu rõ ràng, cụ thể. Các cơ quan, doanh nghiệp muốn tham khảo thì có thể lên các trang luật của nhà nước hay các công ty cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn để tham khảo.

Tại sao cần kiểm định an toàn các thiết bị?

Kiểm định an toàn các thiết bị, máy móc trong lao động là điều cần thiết để chúng ta có thể hạn chế những vấn đề xảy ra trong quá trình sử dụng. Giảm thiểu tai nạn lao động và đảm bảo an toàn hơn cho người lao động trong môi trường làm việc của họ.

Việc kiểm định an toàn các thiết bị chuyên dùng trong cuộc sống cũng như các ngành nghề là một điều quan trọng trong thời buổi hiện nay. Dù nói vậy, nhưng những nguyên nhân phải kiểm định là gì?

An toàn luôn được xem là trên hết trong mọi công việc. Việc kiểm định an toàn các thiết bị cũng nhằm mục đích này đây. Lý do phải tiến hành kiểm định an toàn cho các thiết bị điện phải đến đầu tiên là do qui định của nhà nước nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân Việt Nam. Nguyên nhân tiếp theo là do đa số các thiết bị đều có khả năng cháy nổ, nguy cơ gây ra tai nạn lao động là vô cùng cao. Bởi vì mợi thứ không có gì là tuyệt đối nên phải tiến hành kiểm định, bảo trì định kỳ để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra. Đa phần các thiết bị được sử dụng khá là rộng rãi trong các nhà máy, xí nghiệp nên khi xảy ra sự cố sự ảnh hưởng đến con người và vật chất là rất cao. Phòng cháy hơn nhiều so với chữa cháy, nên việc kiểm định an toàn là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp. Thêm vào đó, quá trình kiểm định sẽ cho thấy được sự xuống cấp, hư hỏng của thiết bị, từ đó dễ dàng cho việc sửa chữa, bảo trì hay thay thế hơn. Đối với một công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp thì sự cống hiến của các nhân viên là vô cùng quan trọng đảm bảo phần lớn cho sự thịnh suy của nó. Do đó, việc kiểm định an toàn sẽ tạo được sự tin tưởng cho nhân viên và công nhân, công suất làm việc của họ theo đó cũng cao hơn.

Còn về phần những thiết bị nào cần tiến hành kiểm định an toàn thì đều nằm trong Thông tư 32 của Bộ Lao động thương binh xã hội. Ở thông tư này, mọi điều cần biết về các thiết bị đều được nêu rõ ràng, cụ thể. Các cơ quan, doanh nghiệp muốn tham khảo thì có thể lên các trang luật của nhà nước hay các công ty cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn để tham khảo.