Tiếp thị Sài Gòn

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Công nghiệp
  • Sự tương tác của hai bên trong việc kiểm định cần trục

Sự tương tác của hai bên trong việc kiểm định cần trục

Công tác kiểm định cần trục cần có sự hợp tác giữa đơn vị thuê và nơi cung cấp dịch vụ, điều đó giúp việc đánh giá chất lượng thiết bị diễn ra thuận lợi và nhanh chóng, cũng như đảm bảo về mặt kết quả hơn.

 

Kiểm định cần trục không phải là trách nhiệm của một bên mà cần có sự tương tác của hai bên liên quan. Đối với tất cả các ngành dù là công nghiệp, nông nghiệp hay giáo dục cũng đều có sự kết hợp giữa cấp trên và cấp dưới, người hướng dẫn và người thực hiện, giáo viên và học sinh,...

Tương tự như các ngành trên, công việc kiểm định máy móc thiết bị mà ở đây là kiểm định cần trục cũng phải có sự cộng tác của bên kiểm định và bên được kiểm định. Thật ra có vài người vẫn lầm tưởng kiểm định cần trục chỉ là sự tương tác từ một phía mà thôi. Nhân viên kiểm định là những người chủ động còn các thiết bị máy móc đặc biệt là cần trục được đề cập ở trên là đối tượng bị động mà những vật vô tri vô giác thì không thể đưa nó vào sự tương tác của hai phía. Tuy lập luận trên có những mặt đúng về lý lẽ của nó nhưng đó là một lý luận chưa đầy đủ và thiếu khoa học. Bởi, thứ nhất máy móc, thiết bị không tự phép cho nó tiến hành việc kiểm định mà cần có sự điều khiển của người làm công tác giám định, phân tích độ an toàn. Mặc dù đây là việc làm bắt buộc nhưng nếu không có sự tự nguyện của chủ sở hữu liệu rằng công việc có thể diễn ra trôi chảy? Nếu vì những lý do không chính đáng của cá nhân mà các chủ sở hữu cố tình không chập thuận, hoặc cản trở hoặc gây khó khăn cho nhân viện kiệm định thì công việc cũng không thể triển khai nhanh chóng. Vậy chẳng phải rất cần sự hợp tác của bên được kiểm định hay sao?  Và họ cũng không hoàn toàn nằm trong thế bị đông để bắt buộc kiểm tra. Thứ hai, nhân viên kiểm định không hẳn là những người giữ thế chủ động vì đôi khi công việc bận rộn làm họ quên lịch hoặc cho kiểm định cần trục trễ vài tiếng so với quy định có thể sẽ bị bên liên quan hối thúc hoặc nhắc nhở.  Họ sẽ là những người tìm ra những sai phạm của cần trục để thống báo cho bên liên quan được biết dưới sự quan sát của chủ sở hữu cần trục  và kết hợp để khắc phục những lỗi sai trong chi tiết máy.

Tất nhiên, lý luận trên cũng có phần không đủ và có nhiều thiếu xót. Nhưng đó là những lập luận cơ bản nhất để chứng minh cho sự hợp tác kiểm định cần trục của hai bên liên quan.