• Doanh nghiệp
  • Sự phân hóa thành lập doanh nghiệp theo ngành

Sự phân hóa thành lập doanh nghiệp theo ngành

Từ khi Luật doanh nghiệp 2014 chính thức có hiệu lực số lượng doanh nghiệp mới trong cả nước đã tăng lên đáng kể. Tiêu biểu trong tháng 10/2015 đã có gần 7.000 doanh nghiệp ra đời, số vốn đăng ký ở con số 32,1 tỷ đồng.

Việc có nhiều đơn vị thành lập doanh nghiệp như vậy đã giúp giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động trong cả nước. Số lượng doanh nghiệp mới thành lập nhiều nhưng nó không đồng đều ở các vùng và có sự phân hóa theo ngành một cách rõ rệt. Hiện tại, các doanh nghiệp được thành lập mới phân theo 3 nhóm chính:

1. Ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống

Trong ngành dịch vụ này theo ghi nhận số lượng thành lập doanh nghiệp mới đã tăng hơn so với cùng kỳ năm 2013 7,9%. Đây là một tín hiệu vui cho nền kinh tế khi mà dịch vụ ăn uống tăng cao chứng minh sức tiêu thụ của thị trường đã tăng. Vấn đề lạm phát đã giảm bớt nên người dân “dễ thở” hơn trong việc ăn uống, vui chơi và nghỉ dưỡng. Tuy có tăng nhưng cũng có những doanh nghiệp thực hiện giải thể, tuy nhiên con số này không đáng kể.

2. Ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô…

Có một số ngành mà trong thời gian qua số đơn vị thành lập doanh nghiệp mới cũng tăng phải kể đến như bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, công nghiệp chế biến, khoa học công nghệ, xây dựng, vận tải kho bãi, kinh doanh bất động sản,… Trong tổng số các doanh nghiệp thành lập mới trên cả nước thì đây là những ngành có tỷ trọng tăng mạnh nhất.

3. Ngành y tế, tài chính, khai khoáng

Nếu như ở những ngành nghề khác số lượng doanh nghiệp thành lập tăng hơn so với giảm thì trong những ngành này thì ngược lại. Tức là số doanh nghiệp giải thể nhiều hơn doanh nghiệp được thành lập, bởi những ngành này còn gặp nhiều khó khăn trong việc hoạt động, chưa có những chính sách hỗ trợ phù hợp nên phải giải thể sau một thời gian đi vào hoạt động.

Nhìn vào sự phân hóa của việc thành lập doanh nghiệp như trên chúng ta có thể thấy nền kinh tế vẫn chưa phục hồi hẳn, còn nhiều khó khăn và cần phải có những biện pháp, chính sách hỗ trợ kịp thời để cân bằng ngành nghề trong xã hội.

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp