• Công nghiệp
  • Sóng nhựa công nghiệp trên đường xuất khẩu

Sóng nhựa công nghiệp trên đường xuất khẩu

Trong các năm gần đây ngành sóng nhựa công nghiệp Việt Nam đạt mức tăng trưởng 25-28% và có đóng góp không hề nhỏ trong việc xuất khẩu những hàng hóa của một số ngành kinh tế ở trong nước.

Bên cạnh đó thì ngành sóng nhựa Việt Nam đã từng bước thay thế được những loại sóng được nhập từ nước ngoài do những doanh nghiệp sản xuất nhựa trong nước đã bắt đầu quan tâm đầu tư các máy móc cũng như thiết bị hiện đại và có năng suất và chất lượng cao.

Chúng đã đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về quy cách cũng như chất lượng khay nhựa công nghiệp xuất khẩu của những nhà sản xuất trong nước cũng như các tập đoàn lớn ở nước ngoài như là công ty LG, công ty Canon, tập đoàn Deawoo…