Tiếp Thị Sài Gòn
Saigon Marketing online
NEWS  |  TAGS

  • Dịch vụ
  • Rút giấy phép đầu tư của doanh nghiệp như thế nào ?

Rút giấy phép đầu tư của doanh nghiệp như thế nào ?

Rút giấy phép đầu tư của doanh nghiệp được thực hiện bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc thu hồi giấy phép đầu tư của doanh nghiệp.

Khi thành lập doanh nghiệp đầu tư dự án, trong trường hợp doanh nghiệp có biểu hiện không đầu tư dự án đó nữa hay hết thời gian của dự án thì cơ quan chức năng có quyền rút giấy phép đầu tư của doanh nghiệp đó. Việc rút giấy phép đầu tư đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đó sẽ không được thực hiện các hoạt động đầu tư của dự án đó nữa. Vậy căn cứ pháp lý nào được chứng thực cho hoạt động này, cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Rút giấy phép đầu tư trong những trường hợp nào

Căn cứ vào Nghị định 108/2006/NĐ-CP điều 41 của luật đầu tư 2014 có quy định về việc rút giấy phép đầu tư của doanh nghiệp trong những trường hợp sau đây :

- Nhà đầu tư quyết định chấm dứt các hoạt động của dự án

- Theo những điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định rõ ràng trong hợp đồng và điều lệ đã quy định của công ty.

- Hết thời gian hoạt động và thực hiện các hoạt động kinh doanh của dự án đầu tư mà doanh nghiệp đang thực hiện.

- Dự án đầu tư thuộc một trong những trường hợp quy định ở khoản 2 và khoản 3 thuộc Điều 47 của Luật này trong khi đó chủ đầu tư không có những điều kiện cụ thể để có thể khắc phục được hoạt động của dự án này.

- Nhà đầu tư bị chính quyền Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án cũng như không được quyền tiếp tục sử dụng đất trong các hoạt động của dự án đầu tư nữa. Vấn đề đất đai là vấn đề khá rắc rối, vì vậy mỗi doanh nghiệp đầu tư dự án cần cân nhắc kỹ khi chọn lựa đất thực hiện dự án.

- Dự án đầu tư đã ngừng thực hiện và đã hết thời hạn 12 tháng bắt đầu từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư thì không thể liên lạc được với nhà đầu tư hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty đó.

- Sau 12 tháng kể từ ngày nhận giấy phép đầu tư mà chủ đầu tư không thực hiện hoặc không có đủ khả năng thực hiện dự án theo đúbg tiến độ đăng ký với cơ quan. Trong trường hợp này thì cơ quan đăng ký đầu tư cũng có quyền rút giấy phép đầu tư của doanh nghiệp.

Rút giấy phép đầu tư là việc thực hiện theo nghĩa vụ của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Doanh nghiệp cần thực hiện đúng những gì pháp luật quy định để tránh tình trạng đáng tiếc này có thể xảy ra.

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp