• Doanh nghiệp
  • Quy định về mẫu thông báo bán doanh nghiệp tư nhân

Quy định về mẫu thông báo bán doanh nghiệp tư nhân

Mẫu thông báo bán doanh nghiệp tư nhân là một trong những thành phần không thể thiếu trong hồ sơ làm thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân. Mẫu thông báo này có vai trò rất quan trọng giúp cơ quan chức năng có thể nắm được thông tin về doanh nghiệp cần bán được đầy đủ nhất.

Quy định về mẫu thông báo bán doanh nghiệp tư nhân

Có thể thấy được là việc chuẩn bị mẫu thông báo bán doanh nghiệp tư nhân là công việc rất quan trọng. Nếu như thông tin trong mẫu thông báo này không chính xác thì có thể thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân sẽ không thể thực hiện được hiệu quả nhất. Đó là điều mà chủ doanh nghiệp tư nhân cần phải lưu ý khi hoàn thành các hồ sơ này.

Nội dung cần có trong thông báo bán doanh nghiệp tư nhân

- Thứ nhất là thông tin về tên mẫu thông báo là thông báo bán doanh nghiệp tư nhân và cơ quan chức năng cần liên hệ để làm thủ tục là Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở kinh doanh.

- Thứ hai là thông tinh về chủ doanh nghiệp tư nhân bao gồm: họ tên, ngày sinh, dân tọc, quốc tích, CMND, nơi thường trú, chỗ ở hiện tại, thông tin liên hệ.

- Thứ ba là thông tin về doanh nghiệp tư nhân cần bán bao gồm: tên doanh nghiệp bằng tiếng Việt, tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và viết tắt (nếu có), địa chỉ doanh nghiệp, thông tin liên hệ của doanh nghiệp; ngành nghề kinh doanh, vốn đầu tư, vốn pháp định.

- Thứ tư là thông tin liên quan khác ( nếu có) về doanh nghiệp tư nhân như: tên và địa chỉ chi nhánh, tên và địa chỉ văn phòng đại diện, tên và địa chỉ kinh doanh.

- Thứ năm là thông tin thông báo bán doanh nghiệp tư nhân cho bên mua doanh nghiệp bao gồm: họ tên người mua, ngày sinh, CMND, dân tộc, quốc tịch,nơi đăng ký thường trú, nơi ở hiện tại, thông tin liên lạc của người mua doanh nghiệp tư nhân.

- Thứ sáu là thông tin về giá bán doanh nghiệp tư nhân, thông tin về số nợ mà doanh nghiệp tư nhân chưa thanh toán, thông tin về từng chủ nợ của doanh nghiệp, thời gian giao doanh nghiệp tư nhân cho người mua.

- Thứ bảy là cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân với bên mua đối với mọi thông tin được cung cấp trong thông báo bán doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm đối với các thông tin đã cung cấp.

- Thứ tám là thông tin về chữ ký và họ tên của bên mua doanh nghiệp tư nhân và thông tin chữ ký, họ tên và đóng dấu của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Có đầy đủ 8 nôi dung thông tin trên thì mẫu thông báo bán doanh nghiệp tư nhân mới có thể được xem là hợp pháp và được cơ quan đăng ký kinh doanh xét duyệt hồ sơ. Tuy nhiên, bên cạnh mẫu thông báo này thì doanh nghiệp tư nhân cũng cần đảm bảo các thành phần khác trong hồ sơ cũng phải hợp lệ.

Như vậy, trên đây là nội dung thông tin cần có của mẫu thông báo bán doanh nghiệp tư nhân mà chủ doanh nghiệp tư nhân cần lưu ý để thực hiện cho đầy đủ và đúng theo quy định được ban hành. Trong trường hợp bạn không có thời gian hoặc để giải quyết nhanh gọn thì có thể tìm đến các công ty dịch vụ thành lập doanh nghiệp soạn hồ sơ và hoàn thiện các thủ tục cần thiết cho việc bán doanh nghiệp của bạn.

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp