• Doanh nghiệp
  • Quy định thành lập công ty cổ phần có đặc điểm riêng gì?

Quy định thành lập công ty cổ phần có đặc điểm riêng gì?

Nắm rõ được những đặc điểm theo quy định thành lập công ty cổ phần mà pháp luật ban hành là cách tốt nhất để bạn có thể đảm bảo được việc thành lập công ty của mình được chính xác và hợp pháp nhất.

Khi tiến hành đăng ký kinh doanh thì việc gặp khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục là điều rất dễ hiểu. Vì thế, nhiều người đã chọn tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để đảm bảo các thủ tục được hoàn tất đúng tiến độ đã đặt ra.

Quy định thành lập công ty cổ phần có đặc điểm riêng gì?

Trước khi tìm hiểu những đặc điểm mà pháp luật quy định thành lập công ty cổ phần thì chúng ta cần biết được công ty cổ phần là gì?

- Loại hình công ty cổ phần có tư cách pháp nhân tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và có quyền huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu.

-  Đây là loại hình công ty có số lượng cổ đông tối thiểu là 03 người và không giới hạn số lượng tối đa.

- Công ty cổ phần có vốn điều lệ chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần và người nắm giữ cổ phần gọi là cổ đông.

- Loại hình doanh nghiệp này thì các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản và các khoản nợ trong phạm vi vốn góp vào công ty.

- Theo quy định của pháp luật thì các cổ đông trong công ty cổ phần quyền tự do chuyển nhượng các cổ phần của mình cho người khác một cách rất dễ dàng.

Đặc điểm riêng của công ty cổ phần

- Thứ nhất là theo quy định thành lập công ty cổ phần thì vốn của công ty chính là số vốn thực góp mà các cổ đông khi tiến hành thành lập góp vào và nó được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần.

- Thứ hai là công ty cổ phần không giới hạn tối đa số lượng cổ đông nhưng tối thiểu thì phải có 03 cổ đông. Cổ đông công ty cổ phần có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

- Thứ ba, khác với doanh nghiệp tư nhân thì công ty cổ phần có tư cách pháp nhân khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp .

- Thứ tư là công ty cổ phần là loại hình công ty mà các cổ đông có trách nhiệm hữu hạn. Tức là các cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm về tài sản và các nghĩa vụ tài chính với công ty trong phạm vi vốn góp của mình mà thôi.

- Thứ năm là  công ty cổ phần có sự thuận lợi hơn trong việc huy động vốn vỉ nó có thể phát hành cổ phiếu. Đây cũng là loại hình công ty duy nhất được phép phát hành cổ phiếu ra thị trường.

Nói tóm lại, những quy định thành lập công ty cổ phần trên là những gì bạn cần lưu ý để đảm bảo việc thành lập công ty cổ phần được chính xác và hợp pháp nhất.