• Doanh nghiệp
  • Quy định khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Quy định khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Có được đầu tư hợp tác của đối tác nước ngoài có lẽ là một cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong nước. Những quy định pháp lý sẽ là điều bạn nên tìm hiểu để đảm bảo đúng pháp luật.

Việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mang đến nhiều điều kiện phát triển hơn, tuy nhiên vẫn có khá nhiều khó khăn khi thành lập loại hình doanh nghiệp này. Để tránh vụt mất cơ hội hợp tác cần chuẩn bị những gì khi thành lập?

1. Điều kiện thành lập

Để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chúng ta cần phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm và tuân thủ quy định thì mới nhanh chóng được cấp phép. Tùy thuộc vào từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh sẽ có những quy định cụ thể hơn về điều kiện, nhưng nhìn chung sẽ có những yêu cầu như:

Nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện các dự án phù hợp với sự phát triển của địa phương, không được làm sai quy định.

Doanh nghiệp cần phải có năng lực về tài chính, kinh nghiệm để đảm bảo chất lượng và khả năng thực hiện dự án khả thi nhất.

Cam kết đảm bảo và thực hiện tốt các vấn đề bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự.

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư phải rõ ràng, cụ thể.

Ngoài ra, còn phải đáp ứng các tiêu chí, điều kiện về chứng chỉ hành nghề, vốn đầu tư, vốn pháp định theo quy định của pháp luật.

2. Đảm bảo gì khi thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài

Khi tham vào nền kinh tế Việt Nam các nhà đầu tư nước ngoài chỉ được phép đăng ký những ngành nghề đã cam kết mở cửa thị trường. Nếu đăng ký các ngành không nằm trong mục này sẽ bị từ chối hồ sơ và không được cấp phép đầu tư.

Nhà đầu tư cần phải chứng minh khả năng, kinh nghiệm và năng lực kinh tế để thực hiện dự án khi có ý định đầu tư.

Một điều nữa mà các doanh nghiệp phải đảm bảo là thực hiện theo đúng cam kết quy định.

Trên đây là một số quy định và những điều mà các nhà đầu tư nước ngoài cần phải đảm bảo thực hiện được khi thành lập doanh nghiệp. Đây là những quy định bắt buộc phải thỏa mãn nhằm đảm bảo chất lượng dự án, tránh những tình trạng “bỏ của chạy lấy người” hoặc thực hiện không tốt gây ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế.

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp