• Dịch vụ
  • Quy định bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài

Quy định bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài

Một vấn đề khiến không ít doanh nghiệp quan tâm chính là quy định của luật bảo hiểm xã hội đối với việc tham gia bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài là như thế nào? Người lao động là người nước ngoải sẽ được tham gia loại bảo hiểm nào và không được tham gia loại bảo hiểm nào?

Nói đến các vấn đề khó trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thì ít doanh nghiệp nào tìm đến cơ quan bảo hiểm xã hội mà họ thường lựa chọn các công ty dịch vụ bảo hiểm xã hội để được tư vấn thông tin một cách hiệu quả và tiện lợi nhất.

Quy định bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài

Nói đến vấn đề tham gia bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài thì thực tế là nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm được. Một phần là vì lao động nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam hiện không quá nhiều. Thứ hai là quy định của pháp luật về vấn đề này không nhiều khiến doanh nghiệp ít có thông tin để tìm hiểu.

Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì việc tham gia bảo hiểm xã hội sẽ có các loại bảo hiểm xã hội bao gồm : bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Chúng ta sẽ xét theo từng quy đinh tham gia mỗi loại bảo hiểm xã hội để biết được thực ra việc tham gia bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài được áp dụng ở loại bảo hiềm nào nhé.

Thứ nhất là đối với bảo hiểm xã hội thì theo quy định của điều 124 trong luật BHXH sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 thì người lao động nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam, có hợp đồng lao động hay các chứng chỉ công nhận hợp pháp sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, quy định này chỉ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Như vậy thì từ ngày 31/12/2017 trở về trước, lao động là người nước ngoài sẽ không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Thứ hai là đối với bảo hiểm thất nghiệp. Theo quy định thì hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trợ lên, có nhu cầu lao động và hưởng chế độ thất nghiệp. Như vậy thì với chế độ thất nghiệp thì người lao động nước ngoài sẽ không thuộc đối tượng tham gia.

Thứ ba là đối với chế độ bảo hiểm y tế. Theo quy định thì pháp luật Việt Nam không được phép phân biệt lao động. Vì thế mà khi làm việc, công tác tại Việt Nam theo đúng quy định thì người lao động nước ngoài vẫn được phép tham gia bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi của mình trong việc khám chữa bệnh.

Như vậy, thông tin về việc tham gia bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài đã được chúng tôi nêu rõ trong bài viết trên. Hy vọng là nó có thể giúp cho các doanh nghiệp biết và xử lý một cách hợp pháp nhất.