Tiếp thị Sài Gòn

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Công nghiệp
  • Quá trình xử lí kết quả cho việc kiểm định cầu trục

Quá trình xử lí kết quả cho việc kiểm định cầu trục

Sau khi đã trải qua đầy đủ các bước cần làm trong lúc kiểm định cầu trục, lúc này thì bước cuối cùng mà đơn vị thực hiện sẽ xử lý và cung cấp kết quả, qua đó có quyết định thiết bị đủ tiêu chuẩn để hoạt động hay không.

 

Kiểm định cầu trục là cả một quá trình nghiêm ngặt. Và tất nhiên kết quả chính là thứ mà người ta trông chờ nhiều nhất. Vì thế việc xử lí và công bố kết quả đều rất được quan tâm tới.

Kiểm định cầu trục hay các thiết bị nâng hạ khác trong lĩnh vực công nghiệp nặng là một vấn đề rất được quan tâm. Việc này không chỉ là do yêu cầu của nhà nước quy định bắt buộc các nhà sản xuất, công ty,… có sử dụng loại thiết bị này phải tuân thủ mà còn là do họ quan tấm đến chất lượng của công việc, sự an toàn của người lao động.

Một quá trình thực hiện kiểm định phải tuân thủ theo nhiều bước một cách nghiêm ngặt. Nào là xử lí hồ sơ, lấy số liệu, làm các phép kiểm định thông qua các lọai máy móc,… Cho nên, quá trình xử lí và đưa ra kết quả là việc được trông mong nhiều nhất phải tốn khá nhiều thời gian cũng như phải tuân thủ theo các bước quy định.

Chúng được quy định chặt chẽ như sau:

- Sau khi hoàn tất công tác kiểm định, kiểm định viên lập 02 biên bản kiểm định và cùng với người chứng kiến, đại diện chủ sử dụng ký vào biên bản kiểm định, mỗi bên giữ 01 bản

- Kiểm định viên ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thiết bị

- Chỉ dán tem khi thiết bị kiểm định đạt yêu cầu

- Công ty kiểm định an toàn sẽ cấp chứng nhận kết quả kiểm định cho thiết bị trong thời hạn nhất định ngày làm việc kể từ ngày hai bên thông qua biên bản kiểm định.

Theo như chúng ta thấy thì mọi bước thực hiện của kiểm định cầu trục luôn phải được tuân thủ nghiêm ngặt nhất. Kể cả khi chỉ còn hai bước cuối là bước 3 và bước 4, mà bước 3 không đạt thì buộc phải dừng việc thực hiện bước cuối cùng để hoàn thành công việc. Việc tuân thủ chặt chẽ theo quy định chính là một yêu cầu nghiêm ngặt nhất đối với loại công việc này, chúng rất chú trọng sự chính xác.