• Công nghiệp
  • Quá trình kiểm định nồi hơi có cần tài liệu tham khảo?

Quá trình kiểm định nồi hơi có cần tài liệu tham khảo?

Thường khi việc kiểm định cho nồi hơi sẽ do các đơn vị trong nghề, đã có kinh nghiệm thực hiện. Tuy vậy, cũng có một số thắc mắc không biết quá trình này có cần tới sự hỗ trợ của các tài liệu tham khảo hay không?

Kiểm định nồi hơi khá là quan trọng, vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thiết bị nồi hơi trong quá trình sử dụng, chính vì vậy cần phải có những tài liệu tham khảo để hướng dẫn cụ thể trong quá trình kiểm định.

Kiểm định là một quá trình kiểm tra và xác định tình trạng hiện tại của các thiết bị máy móc dung trong công nghiệp. Trong quá trình kiểm tra, chắc chắn sẽ cần phải làm theo từng bước cụ thể đã được quy định trước đó để có thể đánh giá được chính xác tình trạng có thể còn sử dụng được của thiết bị nồi hơi. Để có thể làm được điều này, nhất định không thể nào thiếu được những hướng dẫn cụ thể cũng như chi tiết để người thợ làm công tác kiểm định có thể kiểm tra và thu thập được số liệu cho từng bước kiểm tra. Những tài liệu này được gọi chung là những tài liệu tham khảo, nếu như là một nhân viên kiểm tra lâu năm thì chắc chắn những hướng dẫn này có thể quá quen thuộc, tuy nhiên thì đối với những nhân viên mới tay trong quá trình kiểm định nồi hơi thì những tài liệu hướng dẫn cụ thể như vậy chính là những hướng dẫn cần thiết để có thể thực hiện đúng và đủ các bước để kết quả kiểm tra có thể đáng giá đúng được tình trạng của thiết bị nồi hơi.

Biên cạnh đó thì việc xác định, đánh giá khả năng của thiết bị nồi hơi cũng là một trong những bước cần phải có tài liệu hướng dẫn để có thể có những đánh giá chính xác nhất về tình trạng thiết bị từ đó có hướng giải quyết để thiết bị nồi hơi của chúng ta sẽ hoạt động được an toàn hơn. Thử nghĩ mà xem, nếu như không có những tài liệu tham khảo thì trong bước đánh giá sản phẩm, chúng ta sẽ dựa vào những tiêu chuẩn nào để có thể đánh giá được trạng thái tốt hay xấu của sản phẩm. Nói tóm lại quá trình kiểm định tính an toàn của thiết bị nồi hơi rất là quan trọng, nó đòi hỏi chúng ta phải thực hiện từng bước theo những nghiên cứu cũng như những hướng dẫn có trong tài liệu tham khảo được cung cấp trước đó để sau quá trình kiểm định sẽ cho chúng ta được kết quả đúng và chính xác nhất về tình trạng của thiết bị nồi hơi, và từ đó có hướng giải quyết tiếp theo.