• Doanh nghiệp
  • Phải kiểm định an toàn lò hơi và nồi hơi

Phải kiểm định an toàn lò hơi và nồi hơi

Lò hơi và nồi hơi là những thiết bị dễ phát nổ trong quá trình sử dụng, chính vì lẽ đó mà đây cũng chính là đối tượng phải tiến hành kiểm định an toàn một cách an toàn chắc chắn nhất.

Chuyên môn kỹ thuật an toàn lao động (gọi tắt là kiểm định an toàn) là hoạt động trong một chuyên môn quy trình kỹ thuật để đánh giá và xác nhận trạng thái tương thích của đối tượng thanh tra an toàn kỹ thuật được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng với các đối tượng thử nghiệm.

Kiểm tra các lò hơi (thử nghiệm nồi hơi) là thực hiện các phương pháp khoa học để xác nhận tình trạng kỹ thuật của lò hơi (nồi hơi) so với các tiêu chuẩn và quy định

Vậy tại sao lại cần phải kiểm định an toàn lò hơi và nồi hơi?

- Theo Thông tư số 32/2011/TT ngày 14/11/2011của Bộ lao động thương binh và xã hội quy định lò hơi, nồi hơi, thiết bị sưởi ấm là cần thiết phải được thực hiện kiểm định an toàn.

- Nồi hơi và lò hơi là những thiết bị áp suất nên rất dễ gây nguy hiểm trong quá trình sản xuất và sử dụng. Vì vậy cần phải tiến hành thực hiện các hoạt động kiểm định an toàn để phát hiện kịp thời và ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra như áp suất làm nồi hơi nổ. Rất nhiều trường hợp nồi hơi và lò hơi đã bị nổ hàng năm tại Việt Nam gây chết người.

Các hoạt động kiểm định an toàn chủ yếu đối với lò hơi và nồi hơi bao gồm:

Kiểm tra đối tượng: Các loại nồi hơi, lò hơi, lò nhiệt; Đường dẫn nóng; Máy đun nước nóng, nhiệt độ lạnh ở trên 1150C được xác định bởi chủng loại máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về sức khỏe và an toàn do Bộ Lao động và thương binh xã hội ban hành.

Quá trình tiến hành kiểm định an toàn đối với nồi hơi và lò hơi về phương pháp thì bao gồm các bước chính sau đây:

- Chuẩn bị kiểm tra lò hơi và nồi hơi

- Kiểm tra hồ sơ

- Kiểm tra bên ngoài, bên trong lò hơi và nồi hơi

- Kiểm tra khả năng chịu áp lực của lò hơi và nồi hơi

- Kiểm tra hoạt động của lò hơi và nồi hơi

Chu kỳ Kiểm định an toàn cho lò hơi và nồi hơi là 1 năm một lần.