Tiếp Thị Sài Gòn
Saigon Marketing online
NEWS  |  TAGS

  • Doanh nghiệp
  • Những điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân

Những điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân

Cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp và đứng tên pháp lý cho doanh nghiệp của mình phải chuẩn bị nhiều thủ tục, giấy tờ và đặc biệt là phải đảm bảo đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do chính cá nhân thành lập, sử dụng nguồn vốn cá nhân cho các hoạt động của công ty, tự chịu trách nhiệm với tất cả hoạt động kinh doanh cũng như tài sản của công ty và hoạt động trong khuôn khổ cho phép của pháp luật. Nhiều cá nhân băn khoăn về điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân là gì và thủ tục ra sao.

Điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân

- Doanh nghiệp tư nhân khi thành lập kinh doanh nghành nghề không thuộc những nghề mà pháp luật cấm.

- Mỗi cá nhân chỉ được thành lập và quản lý duy nhất 01 doanh nghiệp tư nhân.

- Khi lựa chọn tên doanh nghiệp , cà nhân lưu ý không đặt trùng tên hoặc vi phạm vào quy định đặt tên công ty mà pháp luật ban hành.

- Có đầy đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh và nộp lệ phí đăng ký kinh doanh đầy đủ, hợp lệ.

- Trụ sở chình của công ty phải có giấy xác nhận quyền sở hữu, thuê… và có đủ địa chỉ 05 cấp hành chính.

- Khi thành lập công ty là doanh nghiệp tư nhân tức là doanh nghiệp đó không có quyền phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào.

Đảm bảo đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân, cá nhân cần hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp như sau:

a. Mẫu đề nghị cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân

b. Bản sao công chứng giấy tờ cá nhân của chủ doanh nghiệp

c. Bản xác định vốn pháp định của cơ quan chức năng.

d. Bản sao chứng chỉ hành nghề của cá nhân theo các nghành nghề mà doanh nghiệp đăng ký.

Doanh nghiệp tư nhân mặc dù hoạt động trong khuôn khổ cho phép của pháp luật nhưng với bản chất là tự cá nhân làm chủ nên các cơ chế quản lý còn chưa được chặt chẽ. Chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ là người trực tiếp quản lý doanh nghiệp,. Trong trường hợp chủ doanh nghiệp không có trình độ chuyên môn về nghành nghề kinh doanh và thuê người làm Giám đốc doanh nghiệp mà có vấn đề liên quan tới pháp luật thì chủ doanh nghiệp phải là người chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý.

Có thể thấy, điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân không hẳn là phức tạp nếu cá nhân có đầy đủ kiến thức và trình độ chuyên môn để hoàn tất các thủ tục thành lập cũng như quản lý doanh nghiệp tư nhân.

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp