• Dịch vụ
  • Nhà nước không khuyến khích nhận bảo hiểm xã hội một lần

Nhà nước không khuyến khích nhận bảo hiểm xã hội một lần

Mặc dù một trong những quyền lợi được ban hành khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội chính là được quyền nhận bảo hiểm xã hội một lần khi đủ điều kiện đã quy định. Tuy nhiên, thực tế thì Nhà nước không khuyến khích người lao động nhận bảo hiểm xã hội 1 lần. Vì sao vậy?

Với các chế độ khi tham gia bảo hiểm xã hội như thế nào thì người lao động và cả doanh nghiệp có thể liên hệ đến dịch vụ bảo hiểm xã hội để được tư vấn thông tin một cách cụ thể nhất.

Nhà nước không khuyến khích nhận bảo hiểm xã hội một lần

Hiện nay, có rất nhiều người lao động lựa chọn rút bảo hiểm xã hội một lần thay cho việc bảo lưu hay đóng tiếp để có thể được hưởng lương hưu. Vấn đề này theo nhiều đại diện của cơ quan bảo hiểm xã hội thì Nhà nước không khuyến khích người lao động nhận bảo hiểm xã hội 1 lần với những lý do sau:

- Thứ nhất thì việc ban hành bảo hiểm xã hội là mục đích giúp người lao động có được cuộc sống ổn định khi đã hết tuổi lao động. Ngoài ra, thì bảo hiểm xã hội còn giúp cho người lao động có được những quyền lợi và chế độ khi có các sự cố về mặt sức khỏe. Vì thế mà việc rút bảo hiểm xã hội 1 lần sẽ khiến người lao động mất đi các quyền lợi đó.

- Thứ hai thì người lao động khi đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động. Nhà nước luôn có sự điều chỉnh mức lương hưu sao cho phù hợp với điều kiện sống hiện tại để có thể đảm bảo quyền lợi của người lao động được tốt nhất và có thể ổn định được cuộc sống sau khi nghỉ hưu.

- Thứ ba là nếu người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần thì đó sẽ là thiệt thòi cho người lao động. Hằng năm, tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động sẽ trích 22% vào quỹ hưu trí, tương đương với 2,64 tháng lương. Thế nhưng , khi người lao động rút sổ bảo hiểm xã hội thì 1 năm đóng bảo hiểm người lao động chỉ nhận được 2 tháng lương. Như vậy thì người lao động sẽ chịu thiệt 0,64 tháng lương. Và số tiền này sẽ làm lợi cho quỹ hưu trí.

- Thứ tư là nếu người lao động không rút sổ bảo hiểm xã hội mà bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội lại thì nếu trường hợp người lao động mất đi thì người thân của họ sẽ được hưởng chế độ tử tuất với 10 tháng lương cơ sở và còn có các chế độ hỗ trợ khác cho người thân của người tham gia bảo hiểm xã hội nữa.

Trên đây là những lý do khiến cho Nhà nước không khuyến khích người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần.Người lao động có thể tham khảo để lựa chọn cho hợp lý.