Tiếp thị Sài Gòn

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Người có quyền thành lập doanh nghiệp là ai?

Người có quyền thành lập doanh nghiệp là ai?

Ai là người có quyền thành lập doanh nghiệp? Chúng tôi bạn cũng có thể là người có quyền thành lập doanh nghiệp. Nếu bạn có ý tưởng kinh doanh hay, có vốn hoạt động doanh nghiệp thì còn lí do gì để bạn không thành lập một doanh nghiệp do mình làm chủ.

Bạn là người có đủ năng lực hành vi dân sự hợp pháp, hoàn toàn có đủ khả năng nhận thức, bạn không vi phạm luật đang phải thi hành án và bạn đã đủ tuổi thành niên. Đó là những điều kiện cần thiết để bạn có thể thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 1, Điều 13, Luật Doanh Nghiệp 2014 và Điều 12, Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ban hành ngày 01/10/2010 kèm theo hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. Các đối tượng dưới đây có quyền thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật:

1. Tất cả các tổ chức là pháp nhân, bao gồm cả DN có vốn đầu tư nước ngoài tại VN, không phân biệt nơi ĐK địa chỉ trụ sở chính và không phân biệt nơi cư trú và Quốc tịch đều có quyền thành lập, tham gia TL theo quy định của Luật doanh nghiệp"

2. Mỗi cá nhân chỉ được quyền đăng ký thành lập một doanh nghiệp tư nhân, hoặc một hộ KD hoặc thành viên của CTy hợp danh ......"

3. Nhà đầu tư là người nước ngoài lần đầu đk thành lập tại VN cần phải đăng ký đầu tư gắn liền với đk kinh doanh......."

4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã TL tại VN hoặc muốn thành lập mới thì cần có yêu cầu sau: 

- DN mới có trên 49% vốn điều lệ là sở hữu của nhà ĐT nước ngoài Tl hoặc tgia thành lập thì phải có Dự án đầu tư và thực hiện đk đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của PL về đầu tư.

- Trường hợp không quá 49% vốn điều lệ, thì việc thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp

 

Người có quyền thành lập doanh nghiệp còn phải chú ý rằng, nếu bạn đã có một doanh nghiệp tư nhân thì không được phép thành lập thêm một doanh nghiệp tư nhân nữa. Quy định pháp luật không cho phép điều đó, nhưng bạn có thể thành lập thêm loại hình doanh nghiệp khác như doanh nghiệp TNHH chẳng hạn, miễn là bạn đủ vốn và đủ sức để có thể chịu trách nhiệm công việc của các doanh nghiệp này.

Theo quy định tại điều 18, Luật doanh nghiệp 2014, những cá nhân không có quyền thành lập doanh nghiệp gồm: người chưa thành niên, người bị hạn chế chức năng hoặc mất năng lực hành vi dân sự, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự...

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp