• Dịch vụ
  • Nên chọn xe đẩy hàng 3 bánh hay 4 bánh

Nên chọn xe đẩy hàng 3 bánh hay 4 bánh

Trong cuộc sống bạn sẽ bắt gặp những chiếc xe đẩy hàng 3 bánh hoặc 4 bánh. Vậy vì sao có người sử dụng xe đẩy hàng 3 bánh, lại có người sử dụng xe đẩy hàng 4 bánh. Thật ra thì xe đẩy hàng 3 hay 4 bánh cái nào tốt hơn.

Xe đẩy hàng rẻ đẹp

Hầu hết các loại xe đẩy hàng hiện nay chủ yếu là loại xe đẩy hàng 4 bánh, những chiếc xe đẩy hàng này thường thấy ở khắp mọi nơi như các xe đẩy hàng rong bán hàng trước công trường, các xe bán hủ tiếu, phở,… Nhưng đôi khi bạn vẫn thấy những chiếc xe đẩy hàng 3 bánh cũng với nhiệm vụ chở hàng là chính.

Thật ra thì các loại xe đẩy hàng 4 hay 3 bánh điều có nhiệm vụ chính là chở hàng và đựng hàng hoá như nhau. Tuy nhiên với những chiếc xe đẩy hàng 4 bánh thì nhiệm vụ của chúng thường chở những mặt hàng cố định và khả năng di chuyển thường khá ít. Còn loại xe đẩy hằng 3 bánh là loại xe dùng trong các công việc chả hàng liên tục, có khả năng di chuyển, rẽ trái, rẽ phải một cách đơn giản.

Việc chọn xe đẩy hàng 3 hay 4 bánh là tuỳ thuộc vào công việc của bạn. Với những người bán hàng rong thì nên chọn xe đẩy hàng 4 bánh để có thể cố định vị trí đứng, việc di chuyển ít nên dùng loại này đơn giản hơn. Còn với việc vận chuyển hàng hoá nặng, đi chuyển nhiều, cần lên hàng, xuống hàng liên tục thì nên dúng loại xe đẩy hàng 3 bánh.