• Doanh nghiệp
  • Một số doanh nghiệp trốn kiểm định nồi hơi

Một số doanh nghiệp trốn kiểm định nồi hơi

Bên cạnh nhiều đơn vị tuân thủ các quy định về an toàn, nhưng trong đó cũng còn không ít doanh nghiệp không tiến hành kiểm định nồi hơi theo khuyến cáo, mà vẫn trốn tránh vì ngại tốn kém chi phí.

 

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng thì việc kiểm định nồi hơi là một việc bắt buộc phải thức hiện định kỳ của mỗi doanh nghiệp tuy nhiên lại có một số doanh nghiệp lại trốn kiểm định nồi hơi.

Dưới đây là một số nguyên nhân lý giải việc tại sao một số các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh và khu công nghiệp lại trốn việc kiểm định nồi hơi định kỳ.

Thứ nhất việc kiểm định nồi hơi đối với các doanh nghiệp mà nói rất rắc rối và phức tạp. Mỗi một lần kiểm định nồi hơi định kỳ thì các hoạt đống sản xuất của doanh nghiệp phải hoàn toàn dừng lại vì quá trình kiểm định nồi hơi là một quá trình khá dài dòng và tốn nhiều thơi gian vì vậy việc kiểm định nồi hơi đối với các cơ sở kinh doanh, các doanh nghiệp là một sự tổn thất rất lớn đến các hoạt động sản xuất. Vì vậy một số các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, khu công nghiệp thường tranh gây tổn thất cho doanh nghiệp của mình bằng việc trốn kiểm định nồi hơi định kỳ tuy nhiên họ thật sự không hề biết rằng điều này thật sự gây nguy hiểm rất nghiêp trọng và nếu nồi hơi sảy ra lỗi hỏng hóc thì tổn thất cảu doanh nghiệp phải chịu thật sự lớn hơn rất nhiều so với tổn thất khi kiểm định nồi hơi.

  1. Bên cạnh đó, việc kiểm định nồi hơi định kỳ của mỗi doanh nghiệp thì tiêu tốn một khoản chi phí kha khá. Chi phí của quá trình kiểm định nồi hơi không phụ thuộc vào tời gian kiểm định lâu  hay ngăn mà nó phụ thuộc vào công suất hoạt động cao hay thấp mỗi giờ. Một số các doanh nghiệp có quy mô nhỏ thì việc kiểm định nồi hơi mỗi kỳ thường từ một vài triệu đến vài chục triệu cho tất cả các thiết bị tuy nhiên đối với các doanh nghiệp lớn thì việc kiểm định nồi hơi mỗi định kì là từ vài chục triệu đồng cho tới vài trăm triệu là điều có thể sảy ra. Bỏ ra một số tiền khá lớn cho mỗi lần kiểm định nồi hơi cũng làm cho các doanh nghiệp băn khoan ít nhiều, vì vậy có nhiều doanh nghiệp thường nghĩ đến việc trốn tránh việc kiểm định nồi hơi theo định kỳ.