• Dịch vụ
  • Lưu ý trước khi làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Lưu ý trước khi làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nếu mọi người có ý định làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì trước hết là mọi người cần phải nắm rõ các thông tin về quy định đối với việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như thế nào. Như vậy thì mới có thể đảm bảo việc tham gia bảo hiểm xã hội này mang lại hiệu quả thiết thực cho bản thân.

Nếu khi làm thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội mà người tham gia nắm được có thông tin cụ thể thì có thể liên hệ đến dịch vụ bảo hiểm xã hội để đảm bảo là công việc liên quan được hoàn thành một cách hiệu quả nhất.

Lưu ý trước khi làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đối với việc làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì mọi người trước khi thực hiện công việc chuẩn bị hồ sơ thì phải tìm hiểu thật kỹ những quy định liên quan đối với loại hình BHXH bảo hiểm xã hội này.Từ chế độ, mức đóng, quy định hình thức đóng ra sao... tất cả sẽ giúp cho người lao động có thể nắm rõ thông tin được tốt nhất.

Hình thức tham gia

Khác với bảo hiểm xã hội bắt buộc phải tham gia hàng tháng hay hàng kỳ thì bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ có 6 hình thức tham gia cho mọi người lựa chọn là : hàng tháng, 3 tháng 1 lần, 6 tháng 1 lần, 12 tháng 1 lần, đóng nhiều năm 1 lần  nhưng không quá 05 năm và đóng nhiều năm 1 lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu nhưng thời gian còn thiếu không quá 10 năm. Tùy theo điều kiện kinh tế của mỗi người để có sự lựa chọn hợp lý nhất.

Mức đóng

Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người tham gia được lựa chọn mức đóng theo điều kiện kinh tế của minh. Tuy nhiên, mức đóng tối thiểu là bằng mức lương tối thiểu vùng và mức đóng tối đa là bằng 20 lần lương cơ sở. Trước khi làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người tham gia có thể cân nhắc giữa điều kiện kinh tế hiện tại với mức hưởng sau này sao cho hợp lý để có sự lựa chọn tốt nhất và hiệu quả nhất.

Chế độ

Nếu so với việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ có ít chế độ hơn. Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất cùng với chế độ bào hiểm ý tế trong thời gian hưởng chế độ hưu trí.

Như vậy, trước khi làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người tham gia nên tìm hiểu các thông tin liên quan trên đây để có thể có được sự lựa chọn hợp lý nhất đối với việc tham gia bảo hiểm xã hội của mình.