Luật thành lập doanh nghiệp tư nhân

Luật thành lập doanh nghiệp tư nhân quy định rất rõ ràng những đối tượng đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp... mà các nhà đầu tư nên tìm hiểu để chủ động hơn.

Trước khi tìm hiểu về luật để thành lập doanh nghiệp tư nhân, chúng ta cần hiểu doanh nghiệp tư nhân là gì? Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Loại hình doanh nghiệp này hiện nay đang rất phát triển và đặc biệt thích hợp với những người thích làm chủ, toàn quyền quyết định tài sản của mình.

Để được cấp giấy phép kinh doanh, trước hết doanh nghiệp phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo luật thành lập doanh nghiệp tư nhân. Hồ sơ phải có các loại giấy tờ sau: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân, Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định, Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp. Sau đó, những người có thẩm quyền sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Luật thành lập doanh nghiệp tư nhân là cơ sở pháp lý để đảm bảo tính hợp pháp cho doanh nghiệp của bạn. Nếu vẫn còn những thắc mắc liên quan đến luật thành lập doanh nghiệp tư nhân, bạn có thể gọi đến các văn phòng luật sư hoặc các công ty làm dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được tư vấn cụ thể hơn.

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp