Tiếp thị Sài Gòn

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Luật thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Luật thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Mọi thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài đều được quy định theo pháp luật do nhà nước ban hành và mọi chủ đầu tư đều phải thực hiện khi muốn thành lập doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài hiện nay tại Việt Nam rất đơn giản, nhanh chóng. Để đáp ứng thời kỳ kinh tế hội nhập toàn cầu, theo đó nhà nước ban hành Luật đầu tư nước ngoài ở Việt Nam và Luật khuyến khích đầu tư trong nước theo văn bản hướng dẫn quy định cụ thể.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Hồ sơ đăng ký cấp phép đầu tư trong thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài bao gồm:

+ Đơn đăng ký cấp giấy phép đầu tư

+ Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài ứng

+ Bản báo cáo tình hình tài chính của nhà đầu tư

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên muốn thành lập doanh nghiệp

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam

+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của các chủ doanh nghiệp

+ Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

+ Danh sách thành viên

Nhà nước đang khuyến khích và thu hút đầu tư trong nước cũng như ngoài nước để đẩy mạnh sự phát triển kinh tế. Do đó, việc tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức nước ngoài đầu tư hợp tác làm ăn tại Việt Nam luôn được cải cách, các thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng đơn giản hơn, nhanh chóng và thuận lợi hơn trước đây rất nhiều.

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp