• Dịch vụ
  • Kinh nghiệm sử dụng dịch vụ Taxi tải (phần 3)

Kinh nghiệm sử dụng dịch vụ Taxi tải (phần 3)

Hiện nay do tình trạng ùn tắc giao thông rất nghiêm trọng đang diễn ra trên toàn quốc đặc biệt là các đô thi đặc biệt như Hà Nội… nó thể hiện ở nhiều khía cạnh như, mật độ giao thông quá dầy đặc, ý thức tham gia giao thông của chúng ta quá tệ, không gian tĩnh giành cho giao thông quá nhỏ, quy hoạch giao thông tùy tiện, tầm nhìn ngắn không theo kịp sự phát triển. Vì thế để giải quyết vấn đề này cần tới các dịch vụ của công ty taxi tải.

Nhiều giải pháp tổng thể chống ùn tắc đã được đề ra, sông những bất cập và sự yếu kém trong tầm nhìn của các cơ quan quản lý… dẫn đến các giải pháp đưa ra cũng chỉ tính tạm thời, luôn thay đổi xoành xoạch… và mang tính chủ quan, phiến diện nặng về hành chính… cấm đoán  và mang tính “thí nghiệm”.

Do đó, điểm đỗ ảnh hưởng  rất lớn đến hoạt động vận tải nội địa taxi tải, nghiệp vụ chuyển nhà, chuyển văn phòng …

Hiện nay rất nhiều phố cấm đỗ dừng, phố một chiều ảnh hưởng rất lớn đến điểm tập kết hàng của các khách hàng sử dụng taxi tải, do vậy việc, trao đổi, khảo sát để tìm điểm đỗ dừng cho xe tải là một vấn đề nan giải.

Điểm lên hàng thực tế xa nơi đỗ của taxi tải được phép đỗ  ảnh hưởng trực tiếp đến (dẫn đến đội chi phí, sựu an toàn về hàng hóa, nhân công…và gây bực mình cho bên sử dụng dịch vụ taxi tải..).

 Đối với nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa taxi tải tác động trực tiếp đến năng xuất vận hành của lái xe , họ mất rất nhiều thời gian đợi chờ, tuy có được bù giá do đợi nhưng không đáng là bao , thường làm nản chí của các lái xe taxi tải. Đôi khi vì công việc họ làm liều và bị phạt số tiền không nhỏ …

Để giải quyết tốt vấn đề điểm đỗ trong hoạt động taxi tải, làm hài lòng của cả hai trong dịch vụ taxi tải, hoạt động chuyển nhà, chuyển văn phòng, và nghiệp vụ vận chuyển nói chung thì cần lưu ý một số điểm.

Một là cần có sự trao đổi cụ thể giữa tổng đài dịch vụ taxi tải và khách hàng..để có sự chuẩn bị tốt điểm đỗ.

Đối với phố cấm dừng đỗ, phố một chiều, cần thiết phải khảo sát… để tìm được điểm đỗ, thời gian tập kết hàng hóa , thời gian cho xe taxi tải đến, số xe taxi tải cần dùng… (chuẩn bị nhân công, thuê điểm đỗ, làm luật…).

Đối với các tòa nhà văn phòng, thường điểm tập kết hàng hóa là các tầng ngầm, điểm đỗ cho xe taxi tải là vấn đề khó khăn thực sự (xe trọng tải lớn không đến sát điểm tập kết , bộ phận quản lý toàn nhà gây khó dễ…). Nên cần khảo sát, bàn bạc, và sử lý ổn thỏa các phương án khác khác nhau, thậm chí phải “ làm việc trước với ban quản lý, hoặc nhân viên trực…

Tóm lại để đảm bảo điểm đỗ cho nghiệp vụ taxi tải, chuyển nhà, chuyển văn phòng… thì cần có sự phối hợp, trao đổi thông tin, và chuẩn bị tốt … của cả hai phía, bên sử dụng và bên cung cấp dịch vụ taxi tải… làm hài lòng cho cả hai phía…