Tiếp thị Sài Gòn

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Công nghiệp
  • Kiểm định nồi hơi đang trong quá trình vận hành

Kiểm định nồi hơi đang trong quá trình vận hành

Nồi hơi đang trong thời gian vận hành cũng sẽ trải qua kiểm định, nhưng thường sẽ nằm trong kế hoạch đã được tính toán trước, mục đích vẫn là để giữ thiết bị hoạt động tốt mà không xảy ra sự cố đáng tiếc.

 

Việc tiến hành kiểm định nồi hơi có thể được thực hiện ngay trong quá trình nồi hơi đang vận hành tạo nhiệt hay không?

Nồi hơi là nơi chứa một lượng nhiệt khổng lồ. Nơi đó tạo ra năng lượng cho một hệ thống động cơ khác trong công nghiệp và phục vụ nhiều cho những thiết bị cơ khác. Sức nóng của nồi hơi là không tưởng. Nó có thể gây nguy hiểm cho người khác khi không cẩn thận hoặc không thành thục việc sử dụng nồi hơi công nghiệp.

Nồi hơi nếu muốn duy trì nhiệt độ và tạo năng lượng thì cần phải vận hành một cách thường xuyên và liên tục. Bên cạnh việc vận hành nồi hơi là công tác kiểm định. Kiểm định nồi hơi được quy định là phải tiến hành theo một chu trình. Liệu có thể tiến hành kiểm định nồi hơi trong khi nó đang vận hành luôn có được không?

Nếu như kiểm định trong quá trình nồi hơi đang vận hành, như vậy thì sẽ là mối nguy hiểm rất lớn cho những người làm công tác kiểm định. Làm sao với một sức nóng khủng khiếp như vậy mà nhân viên kiểm định có thể tiến hành kiểm định được? Điều đó là bất khả thi. Hơn nữa, không phải việc duy trì hoạt động của hệ thống trong quá trình kiểm định đã là một điều tốt.

Đồng ý là mỗi lần phải vận hành lại hệ thống từ đầu sẽ rất mất thời gian và công sức. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho tất cả thì nên dừng hệ thống rồi mới tiến hành kiểm định. Không nên vừa vận hành, vừa tiến hành kiểm định. Như vậy vừa nguy hiểm cho các kiểm định viên, vừa gây khó khăn cho công tác kiểm định vì việc kiểm định sẽ không được tiến hành một cách chính xác và hiệu quả.

Lời khuyên cho các nhà máy xí nghiệp là không nên né tránh quá trình kiểm định cho thiết bị nồi hơi của doanh nghiệp mình. Công tác kiểm định nên được tiến hành trong khi hệ thống nồi hơi ngưng hoạt động để có thể đảm bảo cho công tác kiểm định được diễn ra một cách thuận lợi và nhanh chóng, tránh làm mất thời gian và công sức, đồng thời ảnh hưởng đến sự an toàn của không chỉ các kiểm định viên mà còn cho cả một tập thể xí nghiệp đang sử dụng nồi hơi đó nữa.