Tiếp Thị Sài Gòn
Saigon Marketing online
NEWS  |  TAGS

  • Công nghiệp
  • Khó khăn khi quản lý công nhân thời vụ thực hiện an toàn lao động

Khó khăn khi quản lý công nhân thời vụ thực hiện an toàn lao động

Ở nước ta, lượng lao động thời vụ có số lượng rất đông đảo. Việc quản lý những lao động này trong việc thực hiện an toàn lao động thật sự đang là vấn đề làm đau đầu những cơ quan chức năng. Tại sao lại như vậ?

Hầu hết các lao động thời vụ làm việc cho những nhà máy, xí nghiệp nhỏ lẻ và không được thực hiện huấn luyện an toàn lao động. Tuy việc huấn luyện an toàn lao động trước khi làm việc là bắt buộc nhưng khó để kiểm tra và xử lý được. Ngoài ra, họ cũng không được trang bị những vật dụng bảo vệ an toàn lao động khi làm việc, các nhà máy thì nhỏ, thường không đáp ứng được nhu cầu an toàn, máy móc cũng vậy. Nguy cơ tai nạn xảy ra đối với những lao động này rất cao vì họ thường phải làm những công việc nặng, nguy hiểm vừa không có dụng cụ bảo hộ.

Các nhà máy, xí nghiệp nhỏ này thường cũng không trang bị đầy đủ những thiết bị cấp cứu khi có sự cố sẩy ra. Hầu hết các nhà máy này chỉ trang bị những dụng cụ an toàn để đối phó với cơ quan chức năng chứ không vì an toàn. Các thiết bị đó được mua với chất lượng thấp do giá thành rẻ và cũng không có người có chuyên môn để sử dụng khi có sự cố xảy ra. Việc quản lý những xí nghiệp này cũng rất khó thực hiện do số lượng quá lớn mà quy mô lại nhỏ.

Một lý do nữa đó là sự kiểm tra của các cơ quan chức năng không được tốt. Số lượng nhà máy, xí nghiệp trên đất nước quá nhiều trong khi đó cán bộ quản lý kiểm tra an toàn lại quá ít nên không thể quản lý chặt được. Một nguyên nhân khác là có một số cán bộ nhận hối lộ, bao che cho các nhà máy, dẫn đến tình trạng mất an toàn lao động kéo dài.

Các chế tài xử phạt còn nhẹ, chưa có tính răn đe nên nhiều nhà máy vi phạm được xử lý lại tiếp tục vi phạm.

Để đảm bảo an toàn trong lao động cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng cũng như sự hợp tác của các chủ công ty và của cả người lao động.