• Doanh nghiệp
  • Khi nào kiểm định máy móc công nghiệp bất thường?

Khi nào kiểm định máy móc công nghiệp bất thường?

Kiểm định an toàn có thể được tiến hành ở nhiều giai đoạn, và kiểm định bất thường là một cách kiểm định được tiến hành khi máy móc thiết bị có dấu hiệu khác thường. Kiểm định bất thường diễn ra để chúng ta kịp thời hạn chế những sự cố xảy ra do hư hỏng.

Kiểm định máy móc bất thường hay đột xuất thường được sử dụng trong công nghiệp do các loại máy móc này thường phải hoạt động thường xuyên và khối lượng làm việc rất lớn. Vậy việc kiểm định bất thường này nhằm mục đích gì.

Trước đây, máy móc thường chỉ được kiểm định lần đầu và kiểm định theo chu kỳ. Nhưng người ta nhận thấy rằng như vậy là chưa đủ. Vì thế, việc kiểm định bất thường ra đời.

Kiểm định bất thường giúp chúng ta biết về những hỏng hóc mới xảy ra mà kiểm tra theo chu kỳ chưa phát hiện kịp. Nếu kiểm định theo chu kỳ, thời gian cách nhau giữa hai lần kiểm định là khá lâu. Khi đó, máy móc có thể xảy ra sự cố trong khoảng thời gian này. Việc kiểm định an toàn bất thường có thể giúp phát hiện kịp thời và có phương án sửa chữa nhanh nhất tránh được đến khi thiết bị hư hỏng nặng mới sửa làm mất thời gian và tiền bạc.

Việc kiểm định bất thường có kết quả chính xác hơn và khách quan hơn. Trong khi kiểm định an toàn theo kỳ thì tất cả các máy móc được dừng hoạt động để kiểm tra đồng loạt. Việc kiểm tra như thế mất nhiều thời gian trong khi các xí nghiệp lại rất muốn việc kiểm định an toàn được thực hiện nhanh để tiếp tục làm việc. Vì thế việc sai sót khi kiểm định có thể sảy ra, các lỗi nhỏ trong thiết bị nếu không kiểm tra kỹ thì nếu sử dụng thêm một thời gian, rất có thể cả máy sẽ bị hư hỏng nặng. Còn việc kiểm định bất thường chỉ kiểm tra một số máy theo mỗi lần kiểm định. Các máy này trước khi kiểm định còn làm việc bình thường, không có khoảng thời gian nghỉ ngơi nên việc kiểm định khá xác thực. Việc kiểm định này lại không làm cho việc hoạt động của xí nghiệp bị đình trệ do chỉ kiểm tra một số máy ngẫu nhiên.

Một số công ty xí nghiệp biết máy móc đang xuống cấp và có hỏng hóc nhỏ nhưng do không muốn bỏ tiền ra sửa chữa nên tìm cách qua mặt khi kiểm định theo chu kỳ. Nhưng kiểm định bất thường thì cá công ty xí nghiệp này không thể che giấu được. Qua đó có thể phát hiện thiết bị mất an toàn khi sử dụng hay không đủ điều kiện để hoạt động khi kiểm định an toàn bất thường.