Tiếp Thị Sài Gòn
Saigon Marketing online
NEWS  |  TAGS

  • Doanh nghiệp
  • Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là gì và đặc điểm của loại hình doanh nghiệp này có gì riêng so với các loại hình doanh nghiệp khác như thế nào?

Theo điều 183 của luật doanh nghiệp 2014 có đưa ra khái niệm doanh nghiệp tư nhân là gì? Theo đó, đây là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp, hơn nữa, doanh nghiệp tư nhân không được quyền phát hành bất kì các chứng khoán nào và mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hay mua cổ phần trong công ty hợp danh, trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

Cũng giống như các loại hình doanh nghiệp khác, thành lập doanh nghiệp tư nhân cũng đã đi theo một số điều kiện nhất định, có những thủ tục hồ sơ cần đăng ký đến cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật. Đặc điểm của loại hình doanh nghiệp này cũng đòi hỏi phải có tên riêng; có tài sản; có trụ sở giao dịch ổn định; địa chỉ cụ thể hợp pháp; được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện hoạt động kinh doanh hợp lệ và được công nhận.

Nên lưu ý thêm, đây là loại hình doanh nghiệp duy nhất không có tư cách pháp nhân bởi không đáp ứng đủ những điều kiện như không có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; không có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập. Cũng bởi vì không phải là pháp nhân nên mọi hoạt động của doanh nghiệp tư nhân đều nhân danh chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Nói tóm lại, thành lập doanh nghiệp với loại hình tư nhân cũng có những đặc điểm có chiều sâu, phù hợp với kinh tế hiện đại và thực tiễn hơn, do đó, đây được đánh giá là loại hình đáng tin cậy của nhiều cá nhân, tổ chức.

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp