Tiếp Thị Sài Gòn
Saigon Marketing online
NEWS  |  TAGS

  • Doanh nghiệp
  • Huấn luyện an toàn để thay đổi trong nhận thức người lao động

Huấn luyện an toàn để thay đổi trong nhận thức người lao động

Trước khi tham gia những khóa huấn luyện an toàn, có lẽ người lao động chưa thể nhận thức được một các rõ ràng về an toàn trong lao động nới mình làm việc. Nhưng sau khi tham gia khóa học, có lẽ họ sẽ thay đổi nhận thức của bản thân.

Nhận thức của con người không phải tự nhiên mà có, một mặt nó được chúng ta tự ngộ ra nhưng mặt khác cũng cần sự tác động từ các yếu tố bên ngoài đặc biệt là giáo dục. Đối với việc huấn luyện an toàn, các học viện cũng có những thay đổi nhất định ngay sau kết thúc khóa học.

Nhiều người trong chúng ta đã từng nghĩ huân luyện an toàn để làm gì. Chúng ta tự biết được cái gì an toàn và cái gì không an toàn cần gì đến người khác dạy dỗ. Đó là cái suy nghĩ chủ quan duy ý chí và có phần an toàn. Mặc dù chúng ta phân được nguy hiểm và an toàn nhưng đó chỉ là sự phân biệt của trược giác sự trên sự thấy và sự việc xảy ra trước mắt chứ chúng ta không có khả năng phân tích và đo lường trước các mối nguy hiểm có khả năng xảy ra. Hơn nữa chúng ta cũng không biết làm thế nào xử lý tình huống hay tự bảo vệ bản thân mình trước nguy hiểm chẳng hạn như không biết sử dụng đồ bảo hộ lao động hay sử dụng sai kỹ thuật gây ra cảm giác khó khăn hay không được thỏa mái trong quá trình làm việc.

Tuy nhiên sau khi được học lớp huấn luyện an toàn họ như được khai sáng từ trong nhận thức. Họ nhận ra những quan điểm của mình về vấn đề huấn luyện an toàn thật ấu trĩ. Có tiếp xúc với kiến thức, họ mới nhận ra việc huấn luyện an toàn vô cùng quan trọng. Ngoài việc thu được một vốn kiến thức về các trang thiết bị, máy móc. Họ còn thành thạo trong công tác xử lý tình huống. Họ còn bắt đầu biết phân tích những hậu quả và hệ lụy nếu làm việc trong môi trường không được đảm bảo hay máy móc hư hỏng. Họ biết các quyền lợi cần có và phải có trong quá trình lao động. Họ còn biết tầm quan trọng của đồ bảo hộ lao động và bảo hiểm lao động.

Qua việc học các khóa huấn luyện an toàn, nhân viên và công nhân lao động đều có một sự thay đổi tích cực trong nhận thức về việc cần được huấn luyện an toàn nói trên.