Tiếp Thị Sài Gòn
Saigon Marketing online
NEWS  |  TAGS

  • Dịch vụ
  • Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu

Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu

Nếu so với hóa đơn giấy thì liệu hóa đơn điện tử có cần đóng dấu hay không và nếu đóng dấu thì phải đóng dấu như thế nào? Có những thông tin liên quan nào đối với tính hợp lệ của hóa đơn điện tử hay không là những vấn đề mà các doanh nghiệp thường thắc mắc khi quy định áp dụng hóa đơn điện tử sắp có hiệu lực vào đầu năm 2018 này.

Chọn cách mua hóa đơn điện tử giá rẻ là phương án để có thể giúp cân bằng chi phí kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng, các doanh nghiệp cũng cần lưu ý là phải chọn dịch vụ cung cấp hóa đơn uy tín và chất lượng để hợp tác. Như vậy thì chất lượng hóa đơn mới được đảm bảo.

Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu

Đối với việc hóa đơn điện tử có cần đóng dấu hay không thì còn cần phải xét theo nhiều khía cạnh và trường hợp khác nhau để có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Tùy theo từng loại hóa đơn và từng loại hình giao dịch mà doanh nghiệp có thể sử dụng để quyết định việc hóa đơn đó có cần đóng dấu hay không.

Trường hợp hóa đơn không cần đóng dấu

Theo quy định thì có một số loại hóa đơn điện tử mà khi lập thì không cần phải có chữ ký của bên mua và con dấu của bên bán như các loại hóa đơn sau khi đáp ứng đủ các tiêu chí để tự in theo quy định của pháp luật:

- Hóa đơn dịch vụ viễn thông

- Hóa đơn điện, nước

- Hóa đơn dịch vụ ngân hàng…

Như vậy có nghĩa là khi doanh nghiệp có thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có chữ ký thì trên hóa đơn sẽ không bắt buộc phải có chữ ký hay con dấu nhưng nếu thông báo phát hành hóa đơn có chữ ký thì trên hóa đơn đó chắc chắn phải có chữ ký.

Trường hợp hóa đơn cần đóng dấu

Nếu bạn thắc mắc hóa đơn điện tử có cần đóng dấu hay không thì các trường hợp sau đây là những trường hợp cần thiết phải có chữ ký và con dấu mới được tính là hợp lệ.

- Thứ nhất là hóa đơn điện tử có dấu xác thực của cơ quan thuế thì chắc chắn trên đó phải có con dấu và chữ ký điện tử của doanh nghiệp/bên bán theo quy định thì cơ quan Thuế mới tiến hành xác thực hóa đơn.

- Thứ hai là nếu như bên mua là đơn vị kế toán và không có các giấy tờ hay hồ sơ để chứng minh việc giao dịch giữa bên bán với bên mua thì hóa đơn điện tử phải có chữ ký kèm ngày tháng năm ký hóa đơn của bên mua.

Với các thông tin nêu trên thì vấn đề hóa đơn điện tử có cần đóng dấu hay không phần nào đã được làm rõ những thông tin cơ bản nhất để các doan nghiệp có thể yên tâm hơn phần nào khi sử dụng loại hóa đơn này.